Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Opole: Pierwszy prawomocny wyrok w sprawie Urzędu Statystycznego

W dniu 18 sierpnia zapadł pierwszy prawomocny wyrok w sprawie zwolnionych związkowców Inicjatywy Pracowniczej w Urzędzie Statystycznym. Agnieszka Gałek - członkini IP - wyrokiem sądu apelacyjnego została przywrócony do pracy. Wyrok jest prawomocny.

 

Jednakże po zgłoszeniu "gotowości do pracy" Agnieszka Gałek nie została jeszcze przyjęta w poczet pracowników urzędu. Dyrektor Urzędu Ewa Szkic-Czech zwleka z wykonaniem wyroku sądu.

Przypomnijmy, że w Opolu trwa seria procesów związanych z nielegalnym zwolnieniem w listopadzie i grudniu ubiegłego roku siedmiu członków IP, pracowników Urzędu Statystycznego, w tym ówczesnego przewodniczącego i wieceprzewodniczącą Komisji Zakładowej. Kolejna, tym razem zbiorowa rozprawa przewodniczącego, zastępcy i 4 członków związku odbędzie się 4 września.  Obecna przewodnicząca Komisji Zakładowej, Agnieszka Tokarska, wystąpiła natomiast do sądu pracy o "nakazanie zaprzestania stosowania praktyk mobbingowych" przez dyrekcję Urzędu. Rozprawa odbędzie się 7 września.

Jednocześnie 14 sierpnia miała miejsce przed sądem grodzkim sprawa o wykroczenie założona przeciwko dyrektor Ewie Szkic-Czech przez Państwową Inspekcję Pracy.

Powrót na górę