Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Opole: Odwołać dyrektor Urzędu Statystycznego

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza w US w Opolu wystosowała list do prezesa GUS z żądaniem odwołania dyrektorki. W piśmie czytamy: Zarówno okoliczności ostatnich dni, jak również wielomiesięczna, uporczywa i szkodliwa działalność pani Ewy Szkic-Czech, zmuszają nas do ponowienia prośby o natychmiastowe odwołanie Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu.

Swoją zarozumiałością oraz permanentnym oporem wobec litery prawa, udowodniła wielokrotnie, że nigdy nie powinna mieć szansy kierowania zespołami ludzi oraz zarządzania Urzędem. Brak akceptacji wyroku Sądu Okręgowego w Opolu, który z klauzulą prawomocności , nakazał przyjęcie do pracy Pani Agnieszki Gałek, świadczy jednoznacznie o arogancji i lekceważeniu prawa obowiązującego w naszym kraju. Jednocześnie należy dodać z całą mocą, iż opinia publiczna jest tym faktem zbulwersowana, a skandaliczny występek Dyrekcji US w Opolu przekazany zostanie natychmiast do wiadomości kompetentnym i właściwym organom państwowym. Nie musimy przypominać, że niepodporządkowanie się wyrokom sądowym nosi znamiona przestępstwa, stąd też wniosek przekazany został również do Prokuratury w Opolu.

Ponadto informujemy, że powzięliśmy wiadomość o złożeniu wniosku do Pana Prezesa przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach, Pana Edmunda Czarskiego, w sprawie likwidacji Urzędu Statystycznego w Opolu, a na jego miejsce stworzenie oddziału terenowego Katowic, co skutkuje likwidacją wielu miejsc pracy. Decyzja ta podyktowana została upublicznieniem wielu niewygodnych faktów obrazujących szereg manipulacji Dyrektora Pani Ewy Szkic-Czech.

Wielokrotnie, Pani Szkic-Czech udowodniła brak poszanowania prawa, wręcz drwinę z niego m.in. zwalniając część zarządu związku zawodowego bez uzgodnienia z komisją zakładową. Uważając ustawę o związkach zawodowych w tym temacie za cyt.: nielogiczną, zwróciła się bezpośrednio do Komisji Krajowej w Poznaniu. Nie uzyskując tam zgody na rozwiązanie umów o pracę z przewodniczącym i zastępcą związku zawodowego ewidentnie złamała prawo realizując swój zamysł. Drwi sobie również z zaleceń pokontrolnych PIP w Opolu. Uzgodnienie regulaminu pracy nie zostało przeprowadzone do dnia dzisiejszego.

Sytuacje wyżej opisane mają swoje odzwierciedlenie w ilości rozpraw sądowych, w których Pani Szkic-Czech jest stroną obwinioną. Oprócz sprawy Pani Gałek, która uzyskała powrót do pracy, toczą się jeszcze sprawy m.in. zwolnionych członków zarządu w sądzie pracy, w sądzie grodzkim toczy się sprawa wytyczona przez PIP w Opolu, jest również na wokandzie sprawa obecnej przewodniczącej związku o mobbing. W ostatnich dniach sierpnia również prokuratura otrzymała doniesienia o popełnieniu przestępstwa przez Panią Szkic-Czech wystosowane przez Panią Gałek i PIP w Opolu.

Analiza wielomiesięcznej pracy Dyrekcji nie pozostawia złudzeń, iż w Opolskim Urzędzie Statystycznym prowadzona jest działalność bezprawna i kompromitująca sferę budżetową oraz resort statystyki. Postawą taką Pani szkic-Czech hańbi dobre imię statystyki i Urząd Statystyczny w Opolu. Dlatego też niezbędna jest bezzwłoczna reakcja, polegająca na natychmiastowym odwołaniu obecnej Dyrekcji.

Zarząd OZZ IP, Komisja zakładowa przy US w Opolu, 26 sierpnia 2009 r.

Powrót na górę