Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Warszawa: Akcja ulotkowa pod GUS

W piątek 6.02. pod Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie odbyła się akcja ulotkowa warszawskiej komisji środowiskowej Inicjatywy Pracowniczej. Miała ona na celu upowszechnienie wśród pracowników GUS informacji na temat sytuacji w Urzędzie Statystycznym w Opolu.

Urząd Statystyczny łamie prawa pracownicze!

Od ponad roku w opolskim Urzędzie Statystycznym trwa bezprawie! Nagminnie łamany jest Kodeks pracy, ustawa o związkach zawodowych i inne akty. Prześladuje się pracowników, a związkowców wyrzuca na bruk bez wymaganych konsultacji i nie zwracając uwagi na ochronę prawną przed zwolnieniem. Postąpiono w ten sposób z 6 członkami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.

Związkowców prześladuje się tylko dlatego, że domagają się respektowania Kodeksu pracy i zażądali odwołania dyrektora US Ewy Szkic-Czech, protegowanej prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zdecydowana większość zarzutów sformułowanych przez związek zawodowy, w tym to, że zwolnienia miały charakter nielegalny, potwierdziła Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu.

Pomimo, że o fakcie rażącego łamania praw pracowniczych i związkowych został poinformowany nie tylko Wojewoda Opolski, ale także Premier, samowola i antypracownicze działania dyrektor Urzędu Statystycznego trwają. W ten sposób instytucja o szczególnym charakterze, jakim jest Urząd Statystyczny, wyznacza standardy w łamaniu praw pracowniczych i związkowych przy milczącej akceptacji państwa.

- Domagamy się natychmiastowego przewrócenia zwolnionych związkowców do pracy

- Domagamy się odwołania dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu

- Zapowiadamy, w razie ignorowania naszych żądań, ogólnopolską akcję protestacyjną pod wszystkimi Urzędami Statystycznymi
Powrót na górę