EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Bielsko-Biała: Polityka Antymobbingowa w SP ZOZ

OZZ Inicjatywa Pracownicza i Dyrekcja SP ZOZ w Bielsku-Białej doszły do porozumienia co do kształtu i zasad działania Zespołu Etycznego. Zespół ten ma pełnić min. funkcje Komisji Antymobbingowej, o której powołanie wnioskowała PIP. Pracodawca 20 września 2010 roku skierował wniosek do związków zawodowych w sprawie wydelegowania przedstawiciela do prac w Zespole Etycznym.

Wskazana została członkini zarządu związku. Dodatkowo zawnioskowano o zorganizowanie spotkania Dyrekcji z Inicjatywą Pracowniczą, w celu ustalenia zasad powołania i działania Zespołu oraz kształtu Regulamin Zespołu Etycznego.

Pracodawca zastosował unik. Na dzień 05 października 2010 zwołał zebranie Zespołu Etycznego, na którym przedstawił jej członkom regulamin, bez wcześniejszej konsultacji z organizacją związkową. Inicjatywa Pracownicza domagała się wpływu na jego kształt, by dopilnować zgodności treści ze wskazaniami PIP, oraz by ustalić kompetencje przedstawiciela związku.

W tym samym piśmie Dyrekcji SPZOZ wyznaczyła spotkanie z Inicjatywą Pracowniczą na 13 października 2010 r. czyli po ustaleniu kluczowych kwestii dotyczących Zespołu.

Odpowiedzią na zaistniała sytuacje była rezygnacja przedstawicielki Inicjatywy Pracowniczej z prac w Zespole. W piśmie skierowanym do Dyrekcji czytamy: W związku z wątpliwościami OZZ Inicjatywa Pracownicza dotyczącymi demokratyczności zasad funkcjonowania Zespołu Etycznego zrzekam się funkcji Członka Zespołu.

Zgodnie z wytycznymi PIP Komisji Antymobingowej (w tym przypadku Zespołu Etycznego) powinna się składać z przedstawiciela organizacji związkowej, przedstawiciela kierownictwa zakładu, oraz psychologa.

Proponowany przez Dyrektora Józefa Kulińskiego regulamin zespołu, nie przewidywał m.in. sytuacji, w której Dyrektor SPZOZ byłby mobberem. Narzucał konieczność swojej akceptacji, wszystkich działań i decyzji zespołu, pozbawiając ją niezależności.

Dodatkowo związek za PIP domagał się wpisania wewnętrznych przepisów antymobbingowych do Regulaminu Pracy, by w chwili ich złamani Dyrekcja SPZOZ nie mogła uniknąć konsekwencji prawnych. W przypadku nie włączenia takiego zapisu do regulaminu, polskie prawodawstwo nie przewiduje żadnych sankcji za ich nieprzestrzeganie.

29 października, po ponad trzech miesiącach udało się doprowadzić do spełnienia żądań Inicjatywy Pracowniczej dotyczących Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w SP ZOZ w Bielsku-Białej. Ustalono kształt Regulaminu ZE, uwzględniając sytuacje w której Dyrektor jest mobberem. Razem z zarządzeniami Dyrekcji włączono Regulamin ZE do Regulaminu Pracy. Dodatkowo wyeliminowano zapisy proponowane przez Dyrektora, które zdaniem związku są niezgodne z prawem cywilnym.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.