Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Energa Serwis – miejsca pracy będą utrzymane dzięki interwencji związków zawodowych

W pierwszym tygodniu października informowaliśmy o trudnej sytuacji w spółce Energa Serwis – należąca do Inicjatywy Pracowniczej komisja zakładowa zrzeszająca pracowników tej spółki, wspólnie z organizacją zakładową Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników (OPZZ) wyrażały zaniepokojenie brakiem informacji o kontraktach na 2020 rok [przeczytaj więcej]. Po bardzo nerwowym tygodniu, 9 października pracownicy otrzymali informację o tym, że zarząd gwarantuje utrzymanie wszystkich miejsc pracy w przyszłym roku. Zarząd spółki, w piśmie wystosowanym do pracowników 9 października podał dokładny wykaz zleceń oraz poinformował o rozpoczęciu negocjacji ws. umowy serwisowej z Elektrownią Ostrołęką, która jest głównym odbiorcą usług Energa Serwis.

W informacji wydanej przez zarząd Energi Serwis 9 października, czytamy: „Spółka posiada wystarczającą ilość zleceń na 2019 rok i częściowo na 2020, aby zapewnić ciągłość pracy wszystkim pracownikom i zagwarantować poziom zatrudnienia na tym samym poziomie. Zarząd chciałbym poinformować również, że przystąpił do negocjacji umowy serwisowej na lata 2020 - 2022 z Energą Elektrownie Ostrołęka SA, na co złożył stosowną ofertę. Nadto w dniu 07.10.2019 r. Energa Elektrownie Ostrołęka SA przesłała zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu kotła w roku 2020.

Do powyższego, niewątpliwie przyczyniło się zaangażowanie Związków Zawodowych działających w Spółce.”

„Zaangażowanie związków” o którym pisze zarząd polegało przede wszystkim na serii spotkań z zarządami spółek wchodzących w skład grupy Energa, podczas których związkowcy domagali się jasnej informacji nt. zleceń oraz planowanego na przyszły rok stanu zatrudnienia. Odbyły się także spotkania otwarte dla wszystkich pracowników, na których dyskutowano plany akcji protestacyjnych w sytuacji, gdyby zarząd Energi Serwis nie przedstawił konkretnych informacji. Presja w formie spotkań, w połączeniu z wzburzeniem załogi i zapowiedzią protestów ostatecznie doprowadziły do tego, że wszyscy pracujący w spółce mają gwarancje zatrudnienia. Pokazuje to po raz kolejny, że – zgodnie z jednym haseł Inicjatywy Pracowniczej - „bez walki nie ma co liczyć na lepsze życie”.

Powrót na górę