EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Danfoss – wyniki pracowniczej ankiety o wynagrodzeniach

Danfoss – wyniki pracowniczej ankiety o wynagrodzeniach

W maju br. Komisja Inicjatywy Pracowniczej w Danfoss Poland przeprowadziła pracowniczą ankietę nt. wynagrodzeń w firmie w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim. Głównym celem badania było poznanie opinii pracowników i pracownic firmy na temat wyników tegorocznego ASR – czyli corocznego przeglądu płac, na podstawie którego przyznawane są podwyżki.

 

ASR'21 w Danfossie odbył się w marcu br. W opinii wielu pracowników i pracownic spółki, przyznane na jego podstawie podwyżki były niezadowalające. Niezadowolenie to było m.in. jednym z powodów dla których Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza działająca w firmie wystąpiła do pracodawcy z 9 żądaniami na podstawie przepisów Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych [Przeczytaj więcej o postulatach IP w Danfoss]. 

Kto wziął udział w ankiecie

Ankiety wypełniło 189 osób – 112 mężczyzn i 77 kobiet. Wszyscy to pracownicy i pracownice zakładu Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim. Oznacza to, że ankietowani stanowili około 19% spośród mniej-więcej 1000 osób pracujących w zakładzie w Grodzisku. 66% ankietowanych stanowili pracownicy i pracownice produkcyjni (wynagradzani godzinowo), a 33% osoby zatrudnione w biurze (wynagradzani miesięcznie).

Spośród osób, które wzięły udział w ankiecie zdecydowana większość (97%) to pracownice i pracownicy, którzy zostali objęci podwyżką. Większość osób badanych to wieloletnie pracownice i wieloletni pracownicy firmy: 72% ankietowanych pracuje w Danfoss Poland powyżej 10 lat.

Ogólna ocena ASR’21

Większość ankietowanych (62%) ocenia tegoroczne podwyżki negatywnie, przy czym 34,2% ocenia je „zdecydowanie źle” a 27,8% „raczej źle”. Kolejne 25% ankietowanych jest niezdecydowana – ocenia podwyżki jako „ani dobre, ani złe”. Pozytywnie podwyżkę ocenia tylko 13% ankietowanych osób.Ogólna ocena ASR

Dla większości (66%) ankietowanych podwyżki nie zadziałały motywacyjnie do wydajniejszej pracy.

Czy ASR'21 zrekompensował wzrost cen wynikający z inflacji?

79% ankietowanych uważa, że podwyżki nie zrekompensowały wzrostu cen wynikających z inflacji.

Zrekompensowanie inflacji

Kwestia wzrostu cen pojawiała się także wielokrotnie w pytaniach otwartych: aż 25 osób odniosło się do niej, wpisując w ankiecie kom\entarze odnoszące się do ogólnego wzrostu cen w gospodarce: „zbyt niska [podwyżka] w stosunku do inflacji oraz ze względu na brak podwyżek w 2020 r.”; „tegoroczna regulacja nie pokrywa inflacji przewidywanej na rok 2021, przez co realnie wynagrodzenie zmalało”; „za niska podwyżka w stosunku do rosnących cen” - to niektóre wybrane stwierdzenia, które padały w części otwartej ankiety.

Powyższe wyniki świadczą o tym, że przyznane przez Spółkę w marcu br. podwyżki są oceniane przez pracowników i pracownice jako niewystarczające.

Co więcej, zastosowane przez kierownictwo zasady różnicowania wysokości podwyżek są niezrozumiałe: Tylko 20% uważa, że różnice w wysokości podwyżek dla różnych grup pracowniczych i pracowników są zrozumiałe. Natomiast dla ponad połowy ankietowanych (56%) nie jest jasna przyczyna zróżnicowania skali zwiększenia wynagrodzeń, kolejne 24% nie ma zdania na ten temat.

Ocena systemu wynagradzania

Ankieta zwierała także ogólne pytania o zadowolenie z systemu wynagradzania stosowanego w zakładzie Danfossa w Grodzisku. Odpowiedzi zebrane w tej części świadczą o dużym poziomie niezadowolenia z ogólnego poziomu płac w fabryce: tylko 19% ankietowanych uważa swoje wynagrodzenie za adekwatne do wykonywanej pracy. Większość (65%) uważa, że nie otrzymuje odpowiedniego wynagrodzenia za swoją pracę i tylko 15% nie ma zdania (najczęściej wybierana odpowiedź wśród ankietowanych, którzy są zatrudnieni na okresie próbnym lub jako pracownice i pracownicy tymczasowi). 

Adekwatność wynagrodzeń

Co więcej, około połowa (53%) ankietowanych zakłada, że w innej firmie na podobnym stanowisku zarabiałaby więcej.

Potrzeba zmiany systemu wynagradzania

Większość (68%) osób ankietowanych uważa, że zmianie powinien ulec sam system wynagradzania. Tylko 6% spośród ankietowanych nie oczekuje zmian w zakresie systemu wynagradzania.

Zmiana systemu wynagradzania
Jakie zmiany powinny w nim zajść? Zdaniem ankietowanych, najważniejsze byłoby wprowadzenie dodatku stażowego (aż 22 osoby wpisały taką propozycję w ankiecie w części otwartej), wypłacanie dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i w weekendy oraz wprowadzenie dodatkowych premii/nagród.

Podsumowanie

Wyniki ankiety zdecydowanie wskazują na potrzebę radykalnego wzrostu płac w Danfoss Poland Sp. z o.o. oraz dowodzą, że dotychczasowe podwyżki były niewystarczające, a przyjęte w firmie zasady wynagradzania są niezrozumiałe lub postrzegane przez pracowników jako niesprawiedliwe.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.