EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

2014 - podsumowanie i kalendarium

W przeddzień IX Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek przypominjmy sobie, co wydarzyło się w 2014 r., by wspólnie zastanowić się, jak działać w przyszłości.


Ubiegły rok dla Inicjatywy Pracowniczej był z jednej strony okresem nasilonego rozwoju związku, a z drugiej – działań przeciwko antyzwiązkowym represjom ze strony pracodawców.

Rozwój związku

Pod względem rozwoju związku w ubiegłym roku zaobserwować można było duży wzrost zainteresowania OZZ IP. Do naszego związku dołączyło bowiem 8 nowych komisji, zrzeszających łącznie ponad 100 osób. Wśród nowych struktur IP 3 komisje działają w sektorze edukacji (Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim, Gminny Ośrodek Sportu w Gniewie oraz Kujawsko-Pomorska Komisja Międzyzakładowa Sektora Edukacji), 2 w sektorze kultury i sztuki (Galeria „Bunkier Sztuki” w Krakowie oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki), 1 w sektorze handlu (Aelia Polska), 1 w sektorze logistyki (Amazon) i 1 w sektorze przemysłu ciężkiego (Victaulic Polska).

Tematyka rozwoju związku była głównym zagadnieniem omówionym podczas I Konferencji Programowej związku, która odbyła się w dniach 26-27 kwietnia. Na Konferencji dokonano analizy rozwoju związku ze wzglądu na poszczególne branże i województwa oraz ustalono zarys planu rozwoju związku w najbliższych latach. Jednym z ważniejszych działań nakierowanych na rozwój związku było uruchomienie serii szkoleń „ABC działalności związkowej”, w których w ubiegłym roku wzięło udział ponad 80 osób z 12 komisji.

Działania ogólnopolskie

W roku 2014 Inicjatywa Pracownicza skoncentrowała swoje działania ogólnopolskie na kampanii „O prawo do strajku”, poszerzonej o aspekt łamania praw i wolności związkowych. Od lutego ub.r. nasz związek prowadzi zbiórkę publiczną na: (1) sądową obronę praw pracowniczych; (2) pomoc materialną dla pracowników i pracownic poszkodowanych przez niezgodne z prawem działania pracodawców oraz (3) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej nt. prawa do strajku i prawa do zrzeszania się. W założeniach, zbiórka ma stanowić dodatkowe źródło pieniędzy na finansowanie wydatków związanych z represjami za działalność związkową i akcje strajkowe. Do dnia 5 stycznia 2015 r. na specjalnym rachunku wyodrębnionym na potrzeby zbiórki zebrano 2 274,48 zł, z czego 866,68 zł zostało wydane na materiały informacyjne (plakaty, ulotki) i puszki kwestorskie. W styczniu br. KK zdecydowała o przedłużeniu zbiórki publicznej do lutego 2016 r.

Częścią działań prowadzonych w ramach kampanii były akcje solidarnościowe z Komisją Zakładową w Aelia Polska Sp. z o.o. W czerwcu 2014 r. kierownictwo firmy zwolniło Annę Kucharzyk – reprezentantkę związku w sklepie na warszawskim lotnisku Fryderyka Chopina, pomimo, że prezydium komisji nie wyraziło zgody na zwolnienie. W odpowiedzi na działania dyrekcji Aelii, Inicjatywa Pracownicza przeprowadziła trzy serie pikiet protestacyjnych na lotniskach w całej Polsce – w czerwcu, sierpniu i grudniu. Komisja w Aelii otrzymała także wsparcie prawne oraz liczne wyrazy solidarności od związków zawodowych z Polski i Europy. Reakcją ze strony kierownictwa firmy było Inicjatywy Pracowniczej w trybie cywilnym o „naruszenie dóbr osobistych”, na skutek którego sąd zakazał IP m.in. publikowania w środkach masowego przekazu materiałów zawierających hasła dotyczące wyzysku oraz represjonowania za działalność związkową i zastraszania pracowników w sklepach Aelia. Z tego powodu grudniowe protesty odbywały się pod hasłem „Stop cenzurowaniu działalności związkowej!”.

W 2014 r. istotne znaczenie miała także kampania solidarnościowa ze szwaczkami z fabryki Trend Fashion w Myślenicach (zrzeszonymi w NSZZ „Solidarność” i zwolnionymi za zorganizowanie strajku) zainicjowana przez Krakowską Komisję Środowiskową. Pikiety wspierające walkę myślenickich szwaczek organizowano kilkukrotnie w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Ich głównym celem stały się firmy korzystające z usług Trend Fashion (m.in. Próchnik i Vistula). Niestety, konflikt zakończył się de facto lokautem, ponieważ pod koniec grudnia wszystkie pracownice szwalni otrzymały informację o likwidacji zakładu pracy i możliwości zatrudnienia w „nowej” firmie, powiązanej personalnie z kierownictwem Trend Fashion.

Poza działaniami antyrepresyjnymi, w 2014 r. zainicjowaliśmy także akcje informacyjne ws. wydłużenia okresów rozliczeniowych (wydając plakat i ulotkę na ten temat) oraz zorganizowaliśmy pikiety z okazji Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy (28 kwietnia). Komisje IP brały także udział w demonstracjach pierwszomajowych organizowanych przez niezależną, radykalną lewicę we Wrocławiu i Warszawie.

Sprawy sądowe

2014 r. przyniósł rozstrzygnięcie spraw osób zwolnionych w fabryce Chung Hong pod Wrocławiem – łącznie 7 osób uzyskało albo odszkodowania albo wyrok przywracający je do pracy, po tym jak w 2012 r. kierownictwo firmy dokonało lokautu i zwolniło 26 strajkujących pracowników i pracownic (pozostałe 19 osób zawarło wcześniej ugody z pracodawcą). Niestety, przywrócenia do pracy nie doczekał Krzysztof Gazda, który zmarł w kwietniu 2014 r. a którego zwolnienie zainicjowało strajk w fabryce-podwykonawcy LG.

Najważniejsze konflikty w zakładach pracy

W 2014 r. kluczowe znaczenie miała walka o zaległe wynagrodzenia dla sprzątaczek zatrudnianych przez firmę FMD Marcin Działowski – podwykonawcę Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Poznańskiego Sądu Okręgowego. Oprócz kwestii płac, akcje IP koncentrowały się na problemie korzystania przez podwykonawców instytucji publicznych z umów śmieciowych. Protesty uliczne i działania prawne prowadzone przez Poznańską Komisję Międzyzakładową stały się impulsem do szerokiej dyskusji nt. zasad organizowania przetargów w instytucjach publicznych i polityki zatrudniania personelu technicznego. Dzięki naszej aktywności, w marcu 2014 r udało się uzyskać zaległe wypłaty dla 5 sprzątaczek z firmy FMD.

Duże znaczenie miała także aktywność komisji z sektora kultury i sztuki. Ogólnopolska Komisja Środowiskowa Pracowników Sztuki zorganizowała w ubiegłym roku dwie konferencje poświęcone problemom pracowników i pracownic kultury oraz dyskusji nad koordynacją działań z komisjami IP działającymi w teatrach i galeriach. Komisja IP w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu rozpoczęła natomiast spór zbiorowy połączony z akcją protestacyjną ws. podwyżek płac w poznańskich instytucjach kultury. Pod koniec roku rozgorzał także spór w galerii Arsenał w Poznaniu, gdzie nowa dyrekcja rozpoczęła szykany wobec komisji naszego związku.

Komisja w H.C.P. upominała się zaś o zasady wykorzystania środków z Funduszu Socjalnego i wzięła udział w corocznych obchodach rocznicy Poznańskiego Czerwca. Pracownice poznańskich żłobków kolejny rok prowadziły spór zbiorowy o wynagrodzenia. Natomiast struktury IP w woj. lubuskim kontynuowały walkę o zaległe pensje dla personelu szpitala w Kostrzynie n. Odrą, który 7 lat temu został poddany procesowi przekształceń własnościowych na skutek których drastycznie zredukowano personel i zmieniono warunki zatrudnienia na niekorzyść pracowników i pracownic.

Aktywność społeczna

Podobnie jak w latach ubiegłych działalność komisji Inicjatywy Pracowniczej nie ograniczała się wyłącznie do kwestii stricte pracowniczych – utrzymaliśmy nasze zaangażowanie w walki o prawa lokatorów, osób niepełnosprawnych, mniejszości seksualnych oraz inicjatywy antyfaszystowskie i ekologiczne.

Kontynuowaliśmy nasze wsparcie dla organizacji lokatorskich wspierając demonstracje i pikiety w Warszawie i Poznaniu oraz regularnie wydając dodatek do Biuletynu IP poświecony problemom mieszkaniowym. Warszawska Komisja Środowiskowa była także obecna na proteście rodziców oraz opiekunów i opiekunek osób niepełnosprawnych, którzy przez prawie miesiąc protestowali w miasteczku namiotowym rozbitym pod Sejmem domagając się zwiększenia świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów i opiekunek.

Warszawska Komisja Środowiskowa brała także udział w demonstracji antyfaszystowskiej 8 listopada (razem z Poznańską Komisją Międzyzakładową) i przeprowadziła akcję „Związki ze związkami” mającą zwrócić uwagę na problem dyskryminacji mniejszości seksualnych. W marcu 2014 r. IP wsparła także demonstrację w obronie poznańskiego squatu Od:Zysk, a kilka miesięcy później – akcję przeciwko budowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w woj. lubuskim.

Poza demonstracjami i pikietami, komisje IP zorganizowały także szereg spotkań dyskusyjnych na temat: warunków pracy na uniwersytetach, problemów imigrantów i imigrantek oraz sytuacji sektora sztuki. Ważnym polem aktywności społecznej były także dyskusje wokół książek (m.in. „Niewolnicy Apple’a”, „Prekariat” czy „Kryzys bez końca”).

Aktywność na polu międzynarodowym

Przedstawiciele Inicjatywy Pracowniczej uczestniczyli w dorocznych spotkaniach Czerwono-Czarnej Koordynacji w Madrycie oraz Europejskiej Sieci Alternatywnych i Oddolnych Związków Zawodowych w Tuluzie. W ten sposób rozwijaliśmy i podtrzymywaliśmy nasze dotychczasowe kontakty z zagranicznymi organizacjami związkowymi. Poza spotkaniami, IP przeprowadziła także szereg akcji solidarnościowych (m.in. z działaczami francuskiego CNT, hiszpańskiej CGT, z greckimi sprzątaczkami które były wspierane przez związek ESE) pokazując, że międzynarodowa solidarność oznacza dla nas nie tylko słowa, ale i konkretne działania.

Podsumowanie

Ostatnie 12 miesięcy było dla IP bardzo intensywnym okresem. Pomimo, że na tle innych polskich związków zawodowych pozostajemy organizacją nieliczną, to jednak wyraźnie widać, że systematycznie rośniemy w siłę (tak pod względem liczebności, jak i aktywności). Ważne jest, że udało nam się zachować równowagę pomiędzy z jednej strony codziennym działaniem na rzecz poprawy warunków pracy, a zaangażowaniem w bardziej długofalowe działania na rzecz zmiany systemowej i aktywnością na polu społecznym.


2014 - KALENDARIUM

STYCZEŃ

W pierwszych dniach stycznia otrzymaliśmy dobrą wiadomość o pozytywnym rozstrzygnięciu jednej ze spraw sądowych wytoczonych przeciwko firmie Chung Hong. 30 grudnia 2013 r. sąd przywrócił do pracy Krzysztofa Gazdę z komisji zakładowej w Chung Hong, którego zwolnienie dyscyplinarne było iskrą zapalną do rozpoczęcia strajku. Sąd nakazał również pracodawcy wypłacenie mu odszkodowania za cały czas postawiania bez pracy (ok. 2500 zł miesięcznie od momentu zwolnienia w czerwcu 2012 r.). Stwierdził również, że Krzysztof został faktycznie zwolniony za działalność związkową, w tym za prowadzenie sporu zbiorowego i przygotowania akcji strajkowej.

Na portalu społecznościowym Facebook rusza strona Komisji Środowiskowej Pracowników Sztuki oraz OZZ IP Lubuskie. Swoje działania reaktywuje także Komisja Środowiskowa z Krakowa.

W dniach 25-26 stycznia w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja programowa Komisji Środowiskowej Pracownicy Sztuki. Komisja zrzesza ponad sto osób – artystów wizualnych, pisarzy, ludzi teatru, muzyków, pracowników instytucji kultury. Podczas konferencji członkowie związku postawili przed sobą cztery cele: walkę o prawa pracownicze i osłony socjalne (przede wszystkim ubezpieczenia i emerytury) dla artystów; dążenie do uregulowania kwestii wynagrodzeń za twórczość artystyczną; walkę o uwzględnienie głosu artystów w procesach decyzyjnych dotyczących rozwiązań w sektorze kultury i sztuki oraz zainicjowanie solidarnej współpracy pomiędzy branżą kulturalną i innymi branżami, w których toczą się walki o prawa pracownicze, jak również z ruchami społecznymi na rzecz wolności i demokracji (m.in. ruchem lokatorskim).

LUTY

6 lutego w Warszawie pod siedzibą Dziennika Trybuna odbyła się demonstracja solidarnościowa z byłymi pracownicami i pracownikami gazety. Osoby zatrudnione w redakcji od kilku miesięcy nie otrzymywały należnej im części wynagrodzenia za tzw. „wierszówki”.

11 lutego ruszyła zbiórka publiczna pod hasłem: O prawo do strajku! O wolność działalności związkowej

14 lutego Lubuska Komisja Międzyzakładowa wydaje oświadczenie w sprawie zaległych wynagrodzeń pracowników SPZOZ w Kostrzynie nad Odrą, którzy od siedmiu lat walczą o zaległe wynagrodzenia. Władze Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. uchylają się od spłaty zobowiązań, mimo iż zostały one zasądzone na mocy wyroków dziś już prawomocnych i wykonalnych. Próby egzekucji komorniczej tych świadczeń również nie przynoszą oczekiwanych skutków. W związku z tym związek ogłasza rok wyborów do władz samorządowych „rokiem pogardy dla tych, którzy z służby społeczeństwu czynią interes osobisty”.

Rusza kampania informacyjna IP ws. rocznych okresów rozliczeniowych.

20 lutego komisja IP działająca przy Teatrze Ósmego Dnia wchodzi w spor zbiorowy z miastem. IP zwraca uwagę, że od 2009 r., gdy ostatni raz zrewaloryzowano zarobki pracowników kultury i sztuki, ich płace realnie spadły.

W Wrocławiu w Instytucie Socjologii, w Poznaniu w Zemście, oraz w Warszawie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, IP współorganizuje spotkania na temat książki „Niewolnicy Apple'a” i o oporze w chińskich fabrykach Foxconna.

26 lutego w Poznaniu poszkodowane pracownice, które nie dostały wynagrodzenia za dwa miesiące sprzątania pomieszczeń na poznańskim uniwersytecie, po czym zostały zwolnione, udały się do rektora apelując o pilną interwencję w tej sprawie. Towarzyszyła im liczna grupa osób popierających – w tym studentów, doktorantów i absolwentów UAM, oraz członków IP.

28 lutego ukazał się 39 numer „Biuletynu Inicjatywy Pracowniczej”.

MARZEC

1 marca warszawska komisja środowiskowa wzięła udział w uroczystości w trzecią rocznicę śmierci Jolanty Brzeskiej, współzałożycielki Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. Jolanta Brzeska uczestniczyła w akcjach, solidaryzowała się z innymi ludźmi, ofiarami reprywatyzacji; nie poddawała się w nierównej walce o prawo do mieszkania i zmianę polityki warszawskich władz. 1 marca 2011 r. Jola została uprowadzona. Jej spalone ciało znaleziono 8 marca w Lesie Kabackim. Prokuratura wykluczyła samobójstwo (które w całym kontekście od początku brzmiało niewiarygodnie). Ostatecznie śledztwo umorzono 8 kwietnia 2013 z braku dowodów.

2 marca Kaja Malanowska uczestniczka I.P., pisarka w swoim wpisie na Facebooku podjęła temat złej sytuacji finansowej pisarek i pisarzy w Polsce. Otworzyło to w mediach ogólnopolskich szeroką debatę na temat pracy, płacy i wyzysku pośredników na rynku książki.

6 marca rozpoczął się w Poznaniu spór w HCP o rozrzutne wydatkowanie pieniędzy w ZFŚS na wycieczki zagraniczne dla nielicznych.

8 marca w Poznaniu odbyło się spotkanie z działacz(k)ami pracowniczymi ze związku zawodowego FAU-IAA (Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union), którzy opowiedzieli o działaniach, strukturze i kampaniach podejmowanych przez FAU oraz o komisji związkowej dla imigrantów/ek, którzy pracują w Berlinie i chcą się organizować w swoim miejscu pracy.

9 marca Warszawska Środowiskowa Komisja I.P wzięła udział w XV Manifie - "Równość w pracy, w domu, w szkole".

10 marca w Poznaniu miała miejsca akcja pod sądem wojewódzkim „Sprzątnąć wyzysk” przeciwko zatrudnianiu personelu technicznego przez instytucje publiczne za pomocą przetargów i agencji pracy tymczasowej. Osoby te, w większości kobiety, zatrudniane są często za pomocą umów śmieciowych przez firmy „krzaki”, które nie wypłacają wynagrodzeń. 11 marca ponad 30 naukowców z Uniwersytetu A. Mickiewicza podpisało list otwarty skierowany do władz UAM w obronie sprzątaczek. List opublikowany na stronie pisma naukowego Praktyka Teoretyczna. Został podpisany m.in. przez profesorów: Polaka, Kuligowskiego, Tittenbruna, Kowalską i Pałubicką.

11 marca w bielskim starostwie doszło do spotkania, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele pracowników bielskiego szpitala psychiatrycznego. Spotkanie zorganizowano w ramach sporu zbiorowego, który załoga szpitalu prowadzi od 2008 r. Fiasko rozmów i szereg zarzutów względem dyrektora szpitalu zmusza załogę do przedstawienia żądania jego odwołanie.

12 marca pięć osób sprzątających uniwersytet w Poznaniu, w których imieniu występowała IP, dostały zaległe wynagrodzenia. Przelew na ich kontach wpłynął po interwencji prawnej związku oraz po pikiecie na Wydziale Nauk Społecznych.

16 marca pięć osób z poprzedniej Komisji Krajowej zostało uniewinnionych przez sąd rejonowy w Poznaniu. Zarzucano im – na wniosek pracodawcy – przeprowadzenie nielegalnej zbiórki na Fundusz Strajkowy Chung-Hong.

20 marca w Poznaniu ma miejsce demonstracja w obronie „Od:zysku – przestrzeni mieszkalnej i niezależnego centrum kultury, które nie raz udostępniało miejsce na działania IP oraz wielokrotnie wspierało działania i walki prowadzone przez związek.

19 marca rusza w Warszawie akcja wspierania okupacji Sejmu przez zdesperowanych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Organizatorzy i organizatorki wskazywali następujące powody przeprowadzenia akcji: „Dziś rodzice którzy zmuszeni są do zrezygnowania z pracy zawodowej na rzecz opieki nad swoimi chorymi dziećmi dostają od państwa jedynie 820 zł miesięcznie.” Gdy po paru dniach protest okupacyjny przeniósł się na zewnątrz, pod Sejm, warszawska IP przez cały czas trwania protestu wspierała i brała udział w aktywności miasteczka namiotowego.

W zakładach Cegielskiego toczą się dalej spory wokół m.in. wynagrodzeń, preliminarza funduszu socjalnego na rok 2014 i regulaminu premiowania.

28 marca zmarł Krzysztof Gazda z komisji zakładowej w fabryce Chung Hong, nasz kolega i towarzysz walki.

KWIECIEŃ

3 kwietnia wygraną zakończyła się sprawa sądową jednej z byłych pracownic Chung Hong.

23 kwietnia w Warszawie w miasteczku namiotowym pod Sejmem ma miejsce pokaz filmu „Strajk Matek”.

25 kwietnia poznańska IP oraz wraz z Le Monde diplomatique zorganizowała dyskusję wokół książki Johna Bellamy'ego Fostera i Roberta W. McChesney'a pt. „Kryzys bez końca”.

26-27 kwietnia w Poznaniu w Galerii Miejskiej Arsenał odbyła się konferencja programowa IP. Konferencja poświęcona była głównie tematowi rozwoju związku.

28 kwietnia w Warszawie w „ Międzynarodowy dzień pamięci ofiar wypadków przy pracy” pod Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej odbyła się pikieta połączona z zapaleniem 300 zniczy ku pamięci śmiertelnych ofiar wypadków przy pracy w 2013r. Tego samego dnia akcja miała miejsce w Poznaniu.

28 kwietnia w Krakowie IP Pracowników Sztuki zainterweniowała ws. zwolnienia Ewy Tatar – kuratorki w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie.

MAJ

1 maja działacze i działaczki IP biorą udział w obchodach pamięci walk pracowniczych o 8 godzinny dzień pracy we Wrocławiu oraz w Warszawie.

15 maja w Warszawie, Poznaniu i Krakowie odbyła się akcja pod salonami Apple pod hasłem „Stop wyzyskowi w fabrykach Foxconna”.

15 maja warszawska KŚ przeprowadziła akcję na placu Zbawiciela pod słynną instalacją „Tęcza” pod hasłem „Związki za Związkami”, będącą wyrazem solidarności z i otwartości naszego związku również na pracowników i pracownice o orientacji homoseksualnej.

15 maja we Wrocławiu ma miejsce pokaz filmu „Everyday rebellion” i dyskusja z min. działaczką IP pt. „Ruchy protestu – radykalne czy banalne”.

15 maja w Warszawie powstała KZ IP w sieci sklepów wolnocłowych Aelia Polska.

16 maja w Warszawie bierzemy udział w spontanicznej akcji pod ambasadą Turcji po tragedii w kopalni w Soma, gdzie oszczędności na bezpieczeństwie pracy doprowadziły do wypadku, w wyniku którego zginęło 274 górników.

16-17 maja w Poznaniu ma miejsce 20-lecie oficyny wydawniczej Bractwo Trojka połączone z 200-leciem urodzin Bakunina. Wydawnictwo tworzone przez działaczy i działaczki Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej z siedzibą na skłocie Rozbrat. 20-leciu towarzyszyła seria wykładów i dyskusji.

19 maja ukazał się 40 numer „Biuletynu Inicjatywy Pracowniczej”.

30 maja w Poznaniu ma miejsce pierwsze spotkanie w ramach Wszechnicy Pracowniczej IP, która ma być platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pracowników różnych sektorów oraz samokształceniową grupą edukacyjną.

31 maja jest pierwszym dniem 14-dniowej odsiadki w Zakładzie Karnym dla naszej związkowej koleżanki za odmowę podjęcia prac za namalowanie graffiti przeciwko antylokatorskiej polityki burmistrza Śródmieścia „Warszawa was wybrała, Warszawa was obali”.

2 czerwca członkowie i członkinie Warszawskiej Komisji Środowiskowej wzięli udział w demonstracji lokatorskiej pod ratuszem na Pradze Południe w Warszawie.

4 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się dyskusja z udziałem działacza IP na temat emerytur pt. „OFE muszą odejść”.

6 czerwca Poznańska Komisja Międzyzakładowa objęła swoim działaniem jeden ze sklepów Auchan, o czym poinformowała pracodawcę. Jednym z pierwszych działań związku w supermarkecie są akcje ulotkowe i informacyjne.

7 czerwca przewodnicząca komisji zakładowej OZZ IP w Aelia Polska Sp. z o.o. otrzymała pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodawca zwolnił ją, pomimo, że z racji reprezentowania przez nią organizacji związkowej podlegała szczególnej ochronie, a komisja nie wyraziła na zwolnienie zgody.

12 czerwca IP rozpoczęła ogólnopolską akcję „Kupon etycznego konsumenta – 25% wyzysku mniej w sklepach Aelia”.

13 czerwca ma miejsce pierwsza akcja w sprawie Anni Kucharczyk, zwolnionej z Aelia Polska z pracy w sklepie wolnocłowym na lotnisku Okęcie w Warszawie.

14 czerwca na lotnisku we Wrocławiu odbyła się pikieta solidarnościowa z pracownicami sieci sklepów Aelia.

16 czerwca ma miejsce akcja solidarnościowa na lotnisku Ławica ze zwolnioną działaczką IP w sklepie wolnocłowym Aelia Polska.

18 czerwca Warszawa na lotnisku odbyła się kolejna akcja protestacyjna przeciwko firmie Aelia Polska.

W pierwszej połowie tego roku powstały trzy nowe komisje OZZ Inicjatywa Pracownicza zrzeszające pracowników i pracownice sektora edukacji: Komisja Zakładowa w Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim, Komisja Zakładowa w Gminnym Ośrodku Sportu w Gniewie oraz Komisja Międzyzakładowa Sektora Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

21 czerwca w Warszawie ma miejsce pierwsze szkolenie „Podstawy działalności związkowej”. Wzięli w niej udział działacze i działaczki z Warszawskiej Komisji Środowiskowej, Komisji Zakładowej w Aelia Polska, Komisji Pracowników Sztuki, Komisji Zakładowej w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

23 czerwca pracownice sprzątające poznański Uniwersytet, oszukane na początku roku przez jego podwykonawcę, firmę FMD Działowski Marcin, złożyły wraz z Inicjatywą Pracowniczą list otwarty do Prezesa Sądu Okręgowego.

27 czerwca członkowie związku FAU Berlin w geście solidarności ze zwolnioną przez Aelia Polska Anną zorganizowali akcję informacyjną na dworcu w Berlinie. Miejsce nie zostało wybrane przypadkiem – Grupa Lagardere Services, w skład której wchodzi Aelia, poza lotniskami obsługuje również dworzec główny w Berlinie.

27 czerwca członkinie Komisji ze żłobków z Poznania wyraziły swe solidarnościowe poparcie ze zwolnioną Anną z Aelia Polska w Warszawie.

27 czerwca w Poznaniu odbyła się dyskusja „Róbmy strajk – na uniwersytecie!”. Pretekstem do spotkania był tekst prof. Piotra Piotrowskiego pt. „Róbmy strajk, profesorowie”, a także bieżące szeroko dyskutowane wydarzenia związane z odpłatnością za drugi kierunek studiów i brak przestrzegania praw pracowniczych przez podwykonawcę UAM.

28 czerwca miały miejsce obchody 58 rocznicy poznańskiego Czerwca 1956 roku. Pod bramą główną Cegielskiego zgromadzili się pracownicy i przedstawiciele związków zawodowych, w tym działacze i działaczki IP. Przemówienie wygłosił Eugeniusz Poczta z IP przy HCP.

LIPIEC

4 lipca w Łodzi odbywa się pikieta na lotnisku w sprawie zwolnionej związkowczyni ze sklepu Aelia Polska.

4 lipca w Warszawie ma miejsce pikieta na lotnisku Okęcie.

14 lipca pracodawca zmuszony jest uznać Komisję Zakładową IP w Aelia Polska za pełnoprawnie działającą organizację związkową.

28 lipca w Poznaniu sprzątaczki wykonujące usługi dla podwykonawcy Sądu Okręgowego w Poznaniu, które nie otrzymały pensji za ponad dwa miesiące pracy, zawiadomiły prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. W tym samym dniu odbyły się rozmowy między wiceprezesem sądu a Inicjatywą Pracowniczą na temat przyszłych przetargów w tej instytucji.

7 sierpnia KŚ Kraków uruchamia swoją witrynę internetową w wyniku wsparcia walki pracownic Trend Fashion w Myślenicach – zakładu produkującego garnitury drogich marek, m.in. Vistuli i Próchnika.

SIERPIEŃ

8 sierpnia odbywa się kolejna akcja na lotnisku w Poznaniu i w Krakowie w sprawie zwolnionej w Aelia Polska.

13 sierpnia kolejna pikieta na lotnisku w Warszawie przeciwko antyzwiązkowym represjom w Aelia Polska.

15 sierpnia w Myślenicach w biurze Trend Fashion IP Kraków składa wizytę celem przedłożenia zarządowi firmy trzech krótkich żądań. Przy okazji rozdano 400 ulotek pracownikom zakładu kończącym zmianę.

20 sierpnia w Warszawie odbywa się otwarte spotkanie IP na squacie Syrena pt. Dlaczego warto wstąpić do OZZ Inicjatywa Pracownicza?

21 sierpnia Pracownicy Sztuki żądają przywrócenia do pracy Ewy Wójciak z Teatru Ósmego Dnia. Załoga Teatru pozostaje w sporze zbiorowym z miastem i domaga się podwyżek.

23 sierpnia lubuscy działacze i sympatycy IP wspierają protest organizacji ekologicznych przeciwko budowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Brodach koło Gubina. Wzięli udział w ośmiokilometrowym łańcuchu ludzi pod hasłem "Stop Odkrywce" między miejscowościami Grabice w Polsce i Kerkwitz w Niemczech.

WRZESIEŃ

3 września w Poznaniu ma miejsce kolejne otwarte spotkanie dyskusyjne w sprawie wyzysku sprzątaczek.

10 września warszawska komisja środowiskowa organizuje spotkanie dyskusyjne „Dlaczego warto dezerterować?” połączone z pokazem filmu "Ścieżki Chwały' Stanleya Kubricka.

12 września trwa akcja pod ambasadą Francji „Solidarność z Fuadem Harjane” - działaczem francuskiego związku CNT, oskarżonemu o "zablokowanie dworca" w Metz podczas protestów przeciwko próbie wprowadzenia przez rząd Sarkozy'ego "kontraktu pierwsza praca" (CPE - nowej formy umowy na czas określony, która dawała pracodawcom możliwość zwalniania pracowników bez podawania przyczyny)

17 września warszawska komisja środowiskowa organizuje spotkanie dyskusyjne „Alternatywny ruch związkowy – nasza koncepcja działania”.

19 września warszawska IP przeprowadziła demonstrację pod ambasadą Grecji w odpowiedzi na międzynarodowy apel, który otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionego związku z Grecji ESE. Akcja jest wyrazem solidarności z 595 kobietami sprzątającymi w greckim Ministerstwie Finansów i zwolnionymi na poczet przekazania ich miejsc pracy dla prywatnego podwykonawcy

20 września w Warszawie ma miejsce spotkanie Komisji Środowiskowej „Pracownicy Sztuki” z twórcami teatralnymi. Celem spotkania było poinformowanie artystów teatru o działaniach „Pracowników Sztuki” na rzecz polepszenia warunków pracy twórców

20-21 września w Stargardzie Szczecińskim odbywa się szkolenie „Podstawy działalności związkowej” – wzięli w niej udział reprezentanci Komisji Zakładowej w Provident Polska oraz Komisji Zakładowej w Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim.

23 września w Myślenicach KŚ Kraków bierze udział w akcji związkowej pod zakładem Trend Fashion.

27-28 września w Golubiu-Dobrzyniu odbywa się szkolenie „Podstawy działalności związkowej”, w którym wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki Komisji Zakładowej w Gminnym Ośrodku Sportu w Gniewie oraz Komisji Międzyzakładowej Sektora Edukacji w woj. kujawsko-pomorskim.

PAŹDZIERNIK

1 października warszawska IP oraz kolektyw squatu „Przychodnia” organizują pokaz filmu „Awans” oraz dyskusję o wykluczeniu społecznym na polskiej wsi i stereotypach w postrzeganiu mieszkańców terenów wiejskich.

4 października w Międzynarodowy Dzień Lokatora IP bierze udział w demonstracji na zaproszenie Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Głównym tematem protestu były wysokie koszty wynajmu mieszkań, wynikające między innymi z braku mieszkań komunalnych oraz zadłużenie lokatorów.

15 października w Warszawie odbywa się spotkanie z polską pracownicą i aktywistką szwedzkiego związku SAC pt. „Imigranci i imigrantki na szwedzkim rynku pracy: wykluczenie i opór” .

16 października w Warszawie ma miejsce spotkanie z członkiem IP i autorem książki „Prekariat i nowa walka klas” w Instytucie Kultury Polskiej UW.

19 października w Poznaniu w siedzibie Teatru 8 Dnia odbyła się II Konferencja Programowa Komisji Środowiskowej „Pracownicy Sztuki”. Twórcy obradowali w ramach Festiwalu Okupacyjnego.

22 października warszawska KŚ organizuje spotkanie o warunkach pracy i konfliktach pracowniczych w sektorze usług sprzątających oraz pokaz filmu „Wielkie sprzątanie u podwykonawców”.

22 października Komisja Krajowa OZZ IP otrzymała postanowienie sądu okręgowego w Poznaniu, który na wniosek Aelii, w trybie tzw. „zabezpieczenia roszczenia ochrony dóbr osobistych” zakazuje związkowi m.in.: (I) publikowania w środkach masowego przekazu materiałów zawierających hasła dotyczące wyzysku oraz represjonowania za działalność związkową i zastraszania pracowników i pracownic Aelii za ich działalność związkową; (II) dystrybuowania 41 numeru biuletynu „Inicjatywa Pracownicza” oraz ulotek „Kupon etycznego konsumenta”; (III) organizowania pikiet związanych z wyzyskiwaniem oraz zastraszaniem i represjonowaniem pracowników i pracownic Aelii. Według związku jest to próba cenzurowania, zastraszania i utrudniania działalności związkowej wykorzystując przepisy prawa cywilnego. Naszą odpowiedzią było uruchomienie szerokiej kampanii przeciwko cenzurze i w obronie praw związkowych.

24-26 października w Madrycie trwa spotkanie Czarno-Czerwonej Koordynacji (sieć anarchosyndykalistycznych związków zawodowych ), której uczestnikiem od kilku lat jest Inicjatywa Pracownicza.

27 października delegacja warszawskiej KŚ bierze udział w demonstracji w obronie wolnych sobót w Bytomiu. Organizatorami były związki zawodowe z lokalnego porozumienia „Miedza”, które zrzesza pracowników kopalni i elektrowni.

29 października w Poznaniu na budynku Arkadii zawisły postulaty związkowców „Dość cenzury w Poznaniu, teatr nie jest marionetką władzy” oraz „Poznańscy pracownicy kultury żądają wyższych płac” w ramach sporu zbiorowego prowadzonego od lutego z władzami miasta.

LISTOPAD

7 listopada w Krakowie ma miejsce akcja w galerii handlowej pod salonem Vistuli w sprawie walki pracownic Trend Fashion.

7 listopada w Poznaniu ma miejsce debata w Teatrze 8 Dnia pt. „Instytucje kultury jako pole walki – czyli jak się organizować”. W debacie wzięli udział przedstawiciele komisji IP z Arsenału oraz Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

7 listopada w Poznaniu podczas wernisażu w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, odbywała się pikieta Komisji Środowiskowej "Pracowników Sztuki" i Komisji Międzyzakładowej przy Teatrze Ósmego Dnia przeciw niestabilnym warunkom pracy w sektorze kultury oraz niskim zarobkom w instytucjach kultury.

8 listopada we Wrocławiu reprezentacja IP jest obecna na demonstracji przeciwko zniesieniu wolnych sobót.

8 listopada w Warszawie IP bierze udział w demonstracji antyfaszystowskiej będącej wyrazem pamięci w rocznicę „Nocy Kryształowej”.

13 listopada w Poznaniu ma miejsce debata „Dość wyzysku w mieście „know-how”- Pracownicy odzyskują samorząd” w Teatrze Ósmego Dnia.

14 listopada Komisja Międzyzakładowa przy zespołach Żłobków w Poznaniu, w związku z trwającym sporem zbiorowym, wypracowała nowe stanowisko. Odbyły się w tej kwestii negocjacje, a kolejna runda rozmów planowana jest w połowie grudnia.

15-16 listopada w Tuluzie we Francji delegat IP bierze udział w spotkaniu Alternatywnych i Oddolnych Związków Zawodowych.

22-23 listopada w Poznaniu odbywa się szkolenie "ABC działalności związkowej" dla komisji z Wielkopolski w Teatrze 8 Dnia (komisji przy Teatrze 8 Dnia, poznańskiej międzyzakładówki, komisji ze żłobków oraz L'oreal).

22 listopada warszawska IP przeprowadza solidarnościową akcję protestacyjną przed sklepem marki Próchnik znajdującym się wewnątrz galerii handlowej. Była to kolejna odsłona walki z Trend Fashion, podwykonawcą luksusowych marek odzieżowych (Próchnik, Wólczanka, Vistula).

4 grudnia francuski związek pracowników i pracownic sektora usług SUD Commerces et Services wspólnie z delegacją niemieckiego Ver.Di przeprowadził akcję solidarnościową w siedzibie Lagardere Serices (korporacji, w skład której wchodzi m.in. Aelia). Akcja miała na celu wsparcie trwającego strajku personelu sklepów na lotnisku we Frankfurcie oraz poparcie dla OZZ IP w Aelii i postulatu przywrócenia do pracy Anny Kucharzyk.

GRUDZIEŃ

5 grudnia Sąd Okręgowy w Poznaniu w trybie tzw. „zabezpieczenia roszczenia ochrony dóbr osobistych” zakazuje związkowi m.in. publikowania w środkach masowego przekazu materiałów zawierających hasła dotyczące wyzysku oraz represjonowania za działalność związkową i zastraszania pracowników w sklepach Aelia. W odpowiedzi, poznańskie komisje IP organizują przed sądem milczący protest.

6 grudnia przed halą odlotów warszawskiego lotniska zgromadziło się ponad 40 osób, które wysłuchały postanowień sądu oraz obejrzały inscenizację sztuki Bertolda Brechta „Ten, który mówi tak, ten, który mówi nie” w wykonaniu Warszawskiego Teatru Rewolucyjnego. Zgromadzeni wokół transparentu z hasłem: „Dość represji za działalność związkową” wznosili hasła „Stop cenzurze” oraz „Wolne związki zawodowe”. W międzyczasie część osób weszła do hali odlotów, żeby rozdać wśród podróżnych i personelu ulotki informujące o proteście.

6 grudnia w Krakowie przed sklepem Aelii na lotnisku w Balicach załoga IP rozwinęła transparent i rozdawała dwujęzyczne ulotki pod hasłem „Nie wolno nam mówić, że Aelia wyzyskuje”.

6 grudnia poznańska IP zrzeszająca zatrudnionych w Galerii Miejskiej Arsenał, Teatrze Ósmego Dnia oraz osoby pracujące jako „wolni strzelcy” w różnych projektach kulturalnych finansowanych przez miasto wystosowała wspólne stanowisko żądające podwyżek płac.

7 grudnia w Katowicach IP oraz FA Śląsk zorganizowała protest na lotnisku w Pyrzowicach w obronie zwolnionej w Aelia Polska.

10 grudnia Kraków/ Wrocław IP wraz z kampanią Clean Clothes Polska organizuje pikiety solidarnościowe ze zwolnionymi z pracy szwaczkami z fabryki Trend Fashion w Myślenicach. Akcje są kontynuacją protestów rozpoczętych w lipcu 2014 r.

12/13 grudnia w Poznaniu IP obchodzi rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku.

13 grudnia warszawska IP oraz Instytut Globalnej Odpowiedzialności organizują szkolenie pt. "W jaki sposób TTIP zagraża prawom pracowniczym i socjalnym?"

14 grudnia we Wrocławiu trwa akcja solidarnościowa na lotnisku z pracownicami Aelia Polska.

16 grudnia zawiązała się komisja zakładowa związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza w Amazonie w podpoznańskich Sadach.

19 grudnia w Warszawie i w Poznaniu pod salonami luksusowych marek odzieżowych w centrach handlowych IP organizuje protesty w geście solidarności ze szwaczkami z Trend Fashion.

20-21 grudnia w Krakowie odbywa się szkolenie „Podstawy działalności związkowej”. W szkoleniu wzięli udział działacze i działaczki Krakowskiej Komisji Środowiskowej i komisji działającej w Galerii Bunkier Sztuki.

29 grudnia Pracownicy Sztuki wystosowali list protestacyjny do dyrekcji Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku przeciwko nie przedłużeniu umowy członkini związku Kamili Wielebskiej.

Przez cały rok prowadzona była walka przez członkinie naszego związku w poznańskiej Galerii Sztuki „Arsenał” o niezależność artystyczną kuratorek i poszanowanie praw pracowniczych oraz o podwyżki. W wyniku działań nowego dyrektora komisja zakładowa pod koniec roku została rozbita.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.