EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Zapowiedź: Zjazd Roboczy Inicjatywy Pracowniczej w marcu 2020r.

Zapowiedź: Zjazd Roboczy Inicjatywy Pracowniczej w marcu 2020r.

W dniach 28-29 marca 2020 r. w Warszawie odbędzie się kolejny Zjazd Roboczy Inicjatywy Pracowniczej. Jego hasło przewodnie brzmi: „Jest nas coraz więcej – łączenie walk i inne wyzwania”. W ten sposób zapowiadamy, że głównym tematem obrad będzie dyskusja nad wyzwaniami związanymi z dynamicznym rozwojem naszego związku: tylko w przeciągu bieżącego roku do Inicjatywy Pracowniczej dołączyło 15 nowych komisji, a liczebność związku wzrosła o 1 tys. osób (z 2,5 do 3,5 tys.). Tak szybki przyrost nowych struktur oraz liczby członków i członkiń zmusza nas do podjęcia próby wspólnej odpowiedzi na takie pytania jak: Czy konieczne są zmiany w naszej strukturze organizacyjnej? W jaki sposób możemy budować codzienną, praktyczną solidarność i współpracę pomiędzy bardzo różnymi komisjami? Jakie problemy, tematy i postulaty mogą być polem wspólnych działań związku na poziomie ogólnopolskim? W jaki sposób powinniśmy radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi?

Zjazd Roboczy ma pomóc nam wszystkim odpowiedzieć na te pytania i przygotować grunt pod XII Krajowy Zjazd Delegatów i Delegatek (KZD) w 2021 roku. Będzie on też częściowym podsumowaniem tego, w jaki sposób wdrażaliśmy w życie ustalenia i decyzje poprzedniego Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek. Zgodnie ze statutem IP, Zjazdy Robocze mają charakter „forum dyskusji i wymiany opinii” na tematy związane ze strategią działania związku – nie wybieramy na nich władz, ani nie zmieniamy statutu, ale raczej rozpoczynamy debatę o tym, jakie zmiany w funkcjonowaniu związku powinny zajść w najbliższym czasie. Debata ta ma ostatecznie doprowadzić do lepszego przygotowania projektów uchwał na XII KZD. Chcemy, aby projekty zmiany statutu IP czy decyzje w zakresie funkcjonowania władz krajowych związku oraz wszelkie inne decyzje dotyczące struktury i strategii, które pojawią się na XII KZD zostały przynajmniej zapowiedziane podczas Zjazdu Roboczego – w ten sposób w 2021 roku będziemy lepiej przygotowani i przygotowane do podjęcia decyzji, które zaważą na przyszłości całej Inicjatywy Pracowniczej.

Komisja Krajowa przygotowała do tej pory wstępną listę zagadnień wraz z roboczą wersją programu Zjazdu – publikujemy je poniżej, jednocześnie zachęcając wszystkich członków i członkinie IP do aktywnego włączenia się w opracowanie tych zagadnień i przygotowanie własnych propozycji i referatów. Osoby zainteresowane pracami przygotowawczymi nad Zjazdem Roboczym prosimy o kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zagadnienia związane ze strukturą organizacyjną IP

Ta część Zjazdu będzie poświęcona omówieniu tego, w jaki sposób obecna Komisja Krajowa zrealizowała decyzje poprzedniego Zjazdu Delegatów i Delegatek ws. powołania biura związkowego (zespołu osób odpowiedzialnych za kwestie formalne, prawne i administracyjne oraz współpracę pomiędzy komisjami zakładowymi, międzyzakładowymi i środowiskowymi a KK, który za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie). Kwestia tego, jak funkcjonować ma biuro związkowe wzbudziła ożywioną dyskusję i liczne spory na ostatnim KZD, dlatego chcemy w miarę szczegółowo omówić jak w praktyce wdrożyliśmy rekomendacje delegatów i delegatek oraz dlaczego biuro przyjęło ostatecznie taką formę jaką ma obecnie.

Drugim zagadnieniem organizacyjnym poruszonym w ramach tej części będą finanse – a konkretnie propozycje Komisji Krajowej w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (zwiększenie działań nakierowanych na pozyskiwanie darowizn od osób sympatyzujących ze związkiem oraz realizacja projektów szkoleniowych finansowanych przez podmioty zewnętrzne) oraz przedstawienie informacji o ściągalności składek wraz z omówieniem głównych problemów, które się przy tej okazji pojawiają.

Zagadnienia związane z postulatami programowymi IP

Druga część Zjazdu poświęcona będzie dyskusji nad tematami, które potencjalnie łączą działania komisji z różnych branż i regionów i mogą być impulsem do działań i kampanii realizowanych na poziomie ponadzakładowym (ogólnopolskim lub branżowym). Przykładowo, w ostatnim roku takimi zagadnieniami dla wielu komisji były kwestie związane z: (1) czasem pracy, (2) temperaturami w pracy oraz (3) procedurą sporu zbiorowego. Dodatkowo, ożywioną dyskusję wewnątrz związku wywołały też takie tematy jak: zapowiedzi podwyżek płacy minimalnej (składane zarówno przez PiS, jak i przez partie opozycyjne), czy problemy związane z podwykonawstwem i outsorcingiem (szczególnie w usługach publicznych). Podczas zjazdu chcielibyśmy wspólnie dokonać podsumowania naszej aktywności na wyżej wymienionych polach oraz porozmawiać o tym w jaki sposób można by ją zmienić / poprawić abyśmy bardziej skutecznie walczyli i walczyły o nasze prawa i interesy.

Zagadnienia związane z koordynowaniem lokalnym i branżowym komisji IP

Trzecia część Zjazdu dotyczyć będzie tego w jaki sposób poszczególne komisje współpracują ze sobą na poziomie lokalnym (miasta lub województwa) oraz branżowym. Jest to kontynuacja dyskusji, które rozpoczęliśmy już kilka lat temu – m.in. wprowadzając do statutu możliwość powoływania „koordynacji terytorialnych lub branżowych”. W tej części chcemy zarówno omówić w jaki sposób te koordynacje mogą działać w praktyce (na przykładzie jedynej powołanej do tej pory Koordynacji Mazowieckiej), jak i porozmawiać o tym jakie działania są potrzebne aby rozwijała się współpraca tak lokalna, jak i na poziomie branżowym.

Zagadnienia związane z rozwiązywaniem konfliktów wewnętrznych

Rozwój związku oraz funkcjonowanie w trudnych warunkach konfliktu z pracodawcami nieodłącznie wiążę się z powstawaniem konfliktów wewnątrz Inicjatywy Pracowniczej (na różnych poziomach: od komisji aż po poziom ogólnopolski). Do tej pory bardzo niewiele czasu poświęcaliśmy kwestiom tego jak powinniśmy rozwiązywać konflikty wewnątrz związku, jak gwarantować poszanowanie praw i bezpieczeństwo osobom, które stykają się np. z przemocowymi zachowaniami ze strony innych członków czy członkiń IP, kto i według jakiej procedury jest uprawniony do rozstrzygania sporów (personalnych czy też powstałych na innym tle)… w celu wypracowania propozycji procedur antykonfliktowych, obecna Komisja Krajowa powołała zaraz po ostatnim Zjeździe grupę roboczą, która na Zjeździe Roboczym przedstawi efekty swoich prac i propozycje zmian statutowych w tym zakresie.

Robocza wersja programu Zjazdu Roboczego OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Sobota 28.03.2020

Blok I: Sprawy wewnętrzne
10:00 – 12:00 Finanse i Biuro związku

Blok II: Postulaty programowe
12:30 – 13:30 Spory zbiorowe
13:30 – 14:30 Czas pracy – praca w grupach
14:30 – 15:30 Obiad
15:30 – 17:00 BHP: maks. temperatury w zakładzie pracy
17:00 – 18:30 Podsumowanie

Niedziela 29.03.2020

10:00 – 11:30 Koordynacje branżowe i terytorialne
11:30 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:30 Praca nad tematami zgłoszonymi przez komisje w formule grup roboczych
13:30 – 14:00 Podsumowanie Zjazdu

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.