EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Logistyka i przemysł walczą o godne płace

Logistyka i przemysł walczą o godne płace

W ubiegłym roku, 5 komisji Inicjatywy Pracowniczej z branż logistyki i przemysłu wystąpiło do pracodawców z żądaniami na podstawie przepisów Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W każdej z firm główne żądania dotyczą wzrostu płac, który zrekompensować ma rosnące koszty utrzymania.

 

Jeremias

Pierwszy ze sporów – w fabryce systemów kominowych Jeremias w Gnieźnie – w listopadzie ub.r. zakończył się podpisaniem porozumienia. Załodze fabryki udało się uzyskać m.in.: od 240 do 500 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego (w zależności od doświadczenia), coroczne „świadczenie urlopowe” (w wysokości 1 000 zł), skrócenie czasu zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej oraz uproszczenie i ujednolicenie systemu premiowania.

[Przeczytaj więcej o sukcesie komisji w Jeremiasie]

Cooper Standard

Spór w myślenickiej fabryce Cooper Standard trwa od maja ub.r. Produkujący uszczelki do szyb samochodowych zakład jest częścią globalnej korporacji Cooper Standard Automotive, która w Polsce ma 3 oddziały. W małopolskiej fabryce pracuje blisko 600 osób, z czego ok. 1/4 należy do OZZ IP.

W ramach sporu, komisja Inicjatywy Pracowniczej wysunęła trzy żądania:
1. podwyższenie wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych – o 3 zł brutto w przypadku osób wynagradzanych godzinowo i 480 zł brutto w przypadku osób wynagradzanych miesięcznie;
2. wprowadzenie zasady, że jeśli pracodawca chce zmienić ustalony grafik dyżurów to musi uzyskać na to zgodę pracownika, którego zmiana dotyczy;
3. wprowadzenie zasady, że pracodawca jest zobowiązany przestrzegać ustalonych terminów na rozpatrzenie wniosków urlopowych.

[Przeczytaj więcej o genezie sporu w Cooper Standard]

Jak mówią członkowie i członkinie prezydium komisji, kluczową kwestią są podwyżki:

„Nowi pracownicy często zaczynają od stawki 16,90 zł za godzinę, a dopiero po 6 latach dochodzą do poziomu niecałych 22 zł. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla nowych pracowników jest więc na poziomie poniżej 3 tys zł brutto, a dla tych dłuższym stażem wynosi niecałe 4 tys. brutto.”

Spór w Cooperze przebiega w trudnych warunkach ponieważ jesienią ub.r., pracodawca ogłosił zamiar redukcji zatrudnienia i wstępnie wytypował 25 osób do zwolnienia, spośród których 14 należało do Inicjatywy Pracowniczej. Działającym w myślenickim oddziale firmy związkom (obok IP działa także komisja Solidarności mająca status reprezentatywny) przedstawiono także porozumienie o wydłużeniu okresu rozliczeniowego do 6 miesięcy – miało ono być „jedyną możliwą” alternatywą dla zwolnień, co skłoniło zakładową Solidarność do podpisania go.

Spór obecnie znajduje się w fazie mediacji. W styczniu 2022 r. udało się zawrzeć porozumienie, które zakłada realizację żądań dotyczących grafików urlopowych i grafików dyżurów. Przedmiotem sporu są więc na chwilę obecną tylko podwyżki, odnośnie których komisja IP czeka na przedstawienie przez pracodawcę nowej propozycji.

Danfoss Poland

5 listopada ub.r. minął termin, jaki komisja IP działająca w fabryce Danfoss w podwarszawskim Grodzisku Mazowieckim dała pracodawcy na realizację 9 żądań. Oznacza to, że formalnie od tego momentu w firmie rozpoczął się spór zbiorowy, jednak do tej pory nie doszło do żadnych rozmów. Pracodawca konsekwentnie odmawia podjęcia rokowań twierdząc, że żądania albo „zostały już zrealizowane” albo „nie mieszczą się w przedmiocie sporu zbiorowego”.

Danfoss Polska jest firmą należącą do Grupy Danfoss, która na całym świecie zatrudnia ok. 28 tys. osób. W dwóch fabrykach w Grodzisku Mazowieckim oraz Tuchomi produkowane są komponenty i rozwiązania technologiczne dla chłodnictwa i klimatyzacji, ogrzewnictwa, dystrybucji wody oraz maszyn roboczych. Komisja Inicjatywy Pracowniczej działa w Danfossie od 2017 r. i obecnie zrzesza ponad 160 osób (na nieco ponad tysiąc trzysta zatrudnionych ogółem).

W ramach sporu, Inicjatywa Pracownicza domaga się: 15-o procentowej podwyżki płac, wprowadzenia dodatku stażowego (1% wynagrodzenia dla osób zatrudnionych powyżej 5 lat za każdy przepracowany rok aż do poziomu 20%), trzynastej pensji dla pracowników i pracownic produkcji, corocznej waloryzacji płac co najmniej o wskaźnik inflacji. Poza postulatami płacowymi, żądania obejmują także: skrócenie okresu rozliczeniowego do miesiąca, stałych umów o pracę dla osób zatrudnianych na czas określony i przez agencje, umożliwienie komisji organizacji spotkań z pracownikami na terenie zakładu pracy oraz uznanie przez pracodawcę wyborów Społecznych Inspektorów Pracy z października 2020 r.

[Przeczytaj więcej o postulatach komisji w Danfossie]

Głównym powodem wszczęcia sporu jest powszechne niezadowolenie z ubiegłorocznych podwyżek. Zdaniem wielu pracowników, nie rekompensują one wzrostu kosztów życia wynikającego z inflacji oraz są dużo niższe niż przeciętny wzrost płac w skali całego kraju. Potwierdzają to wyniki ankiety pracowniczej, którą w maju ub.r. przeprowadziła komisja IP. Wśród prawie 200 osób, które wzięły w niej udział, 62% wyraziło niezadowolenie z poziomu podwyżek, 79% uznało że nie zrekompensowały one wzrostu cen, a 68% uznało że system wynagradzania w firmie powinien ulec zmianom.

[Przeczytaj artykuł o ankiecie pracowniczej w Danfoss]

Ze względu na stanowisko pracodawcy, spór znajduje się obecnie „w zawieszeniu” - cały listopad i grudzień trwała wymiana pism, która nie doprowadziła jednak do żadnych rozstrzygnięć. Komisja IP rozpoczęła więc akcję zbierania podpisów pod petycją wyrażającą poparcie dla żądań oraz przygotowuje się do protestów i podjęcia kroków prawnych przeciwko pracodawcy, który ewidentnie utrudnia prowadzenie sporu.

Avon Distribution

Spór zbiorowy w Avon Distribution Polska w Garwolinie rozpoczął się 17 listopada ub.r. Firma jest odpowiedzialna za pakowanie i wysyłanie kosmetyków produkowanych w głównej mierze pobliskiej fabryce Avon Operations. W Avon Distribution pracuje ok. 300 osób, z czego mniej-więcej 1/3 należy do komisji Inicjatywy Pracowniczej.

W ramach sporu, Inicjatywa Pracownicza domaga się:
1. podwyżek wynagrodzeń – 10% dla wszystkich zatrudnionych i 15% dla osób pracujących na stanowisku „operator LKZ”;
2. włączenia procedury oceny pracowniczej do regulaminu pracy;
3. konsultowania ze związkiem zakładanych celów, które warunkują przyznanie pracownikom premii;
4. obniżenia obowiązujących norm jakościowych i produktywnościowych.

Podobnie jak w przypadku sporu w Cooperze, w Avonie kluczowym żądaniem są podwyżki. Jak wskazują przedstawicielki prezydium komisji IP:

„Operatorki LKZ, czyli osoby odpowiedzialne za pakowanie, same kobiety, bardzo często mają pensje na poziomie płacy minimalnej – i to już po tych kilkuprocentowych podwyżkach, jakie pracodawca przyznał jesienią 2021 r. W naszych oczach, pracownic tego zakładu, kłóci się to z obrazem firmy określającej się jako „the company for women”."

Komisja zdecydowała się na wszczęcie sporu zbiorowego po wielu bezowocnych spotkaniach z kierownictwem, podczas których zgłaszała zastrzeżenia do obowiązującego w firmie systemu premiowania, stosowanych norm oraz procedury oceny pracowniczej.

Obecnie spór znajduje się w fazie rokowań, które powoli zmierzają ku końcowi. Oznacza to, że prawdopodobnie w lutym rozpoczną się mediacje.

Grupa l’Oreal

15 grudnia żądania pracodawcy przedstawiła także komisja IP działająca w Grupie l’Oreal. Grupa obejmuje biura L’Oreala w Warszawie, magazyn zlokalizowany w podwarszawskich Błoniach oraz sklepy Kiehl’s (także zlokalizowane w stolicy). Łącznie w Grupie zatrudnione jest ok. 800 osób, z czego ponad 120 należy od Inicjatywy Pracowniczej.

Koledzy i koleżanki zrzeszeni w IP domagają się:
1. podwyżki wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych o 20%;
2. wprowadzenia dodatku stażowego (5% dla osób mających 5 lat stażu pracy, a następnie 1% za każdy kolejny rok aż do poziomu 20%);
3. wprowadzenia „trzynastki” dla pracowników i pracownic biurowych;
4. corocznej waloryzacji pensji i premii co najmniej o wskaźnik inflacji w poprzednim roku;
5. wprowadzenie „wynagrodzenia jubileuszowego” (wypłacanego jednorazowo w momencie gdy pracownik lub pracownica osiągną 5, 10 i 15 lat stażu pracy – wynagrodzenie wynosić ma wtedy odpowiednio: jedno-, dwu- i trzykrotność aktualnej pensji)
6. zatrudnienia na czas nieokreślony osób z umowami czasowymi i pracującymi przez agencje.

Jak mówią przedstawiciele prezydium komisji:

„Bezpośrednim powodem rozpoczęcia sporu były skargi pracowników na pogarszającą się sytuację materialną przy jednoczesnych informacjach o bardzo dobrych wynikach ekonomicznych spółki.”

Wiele osób jest też niezadowolonych z tego jakie rozwiązania dotyczące wynagrodzeń są obecnie stosowane w grupie:

„Ewentualne podwyżki mają charakter uznaniowy, brak widełek płacowych, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, waloryzacji pensji uwzględniającej inflację, czytelnego i obiektywnego systemu wynagradzania czy awansowania.”

5 stycznia pracodawca odmówił spełnienia żądań wysuniętych przez związek, a strony zgodnie ustaliły, że rokowania rozpoczną się na początku lutego 2022 r.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.