EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Danfoss Poland: co dalej ze sporem zbiorowym?

Przedstawiciele Inicjatywy Pracowniczej pod zakładem Danfoss w Grodzisku (Grodzisk Mazowiecki, 18.02.2022)
Przedstawiciele Inicjatywy Pracowniczej pod zakładem Danfoss w Grodzisku (Grodzisk Mazowiecki, 18.02.2022)

W ubiegłym tygodniu, Komisja Inicjatywy Pracowniczej działająca w zakładach Danfoss Poland przeprowadziła dwie akcje informacyjne nt. trwającego w spółce od listopada ub.r. sporu zbiorowego. Do pracodawcy trafiła także pracownicza petycja z poparciem dla postulatów wysuwanych przez związek oraz projekt protokołu rozbieżności. Koledzy i koleżanki z Danfoss zapowiadają, że w przypadku braku reakcji ze strony dyrekcji, kolejnym krokiem będzie wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora.

 

W poniedziałek 14 lutego, przedstawiciele Komisji wspierani przez osoby z komisji środowiskowych z Warszawy i Pomorza rozdawali ulotki informujące o sporze zbiorowym pod fabryką w Tuchomiu (woj. pomorskie). Dyrekcja Danfossa nie wyraziła zgody na zorganizowanie spotkania informacyjnego na terenie zakładu pracy, w którym pracuje ok. 300 osób.

W czwartek 17 lutego pracodawca otrzymał od Komisji projekt protokołu rozbieżności – dokumentu, którego podpisanie oznacza zakończenie fazy rokowań i przejście do mediacji. Ponieważ do tej pory dyrekcja konsekwentnie odmawiała podjęcia rozmów w ramach rokowań, protokół został przygotowany przez stronę związkową na podstawie stanowisk pracodawcy i komisji wyrażonych w pismach, które wymieniane były przez cały listopad i grudzień. Komisja zwróciła się także do dyrekcji z wnioskiem o podpisanie dokumentu lub przedstawienie poprawek w terminie do 25 lutego. Po tym terminie, koledzy i koleżanki z Danfoss Poland planują wystąpić do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z wnioskiem o wyznaczenie mediatora „z urzędu” - w ten sposób możliwe będzie rozpoczęcie kolejnej fazy sporu czyli mediacji.

W piątek 18 lutego, dyrekcja Danfossa otrzymała także petycję z podpisami 365 pracowników i pracownic, którzy wyrazili poparcie dla postulatów wysuwanych przez związek w ramach sporu zbiorowego. Oznacza to, że ok. 1/3 załogi popiera takie żądania jak:

1. Wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników o min. 15%.
2. Skrócenia okresu rozliczeniowego do 1 miesiąca.
3. Wprowadzenia dodatku stażowego
4. Wprowadzenia 13-tki dla pracowników i pracownic produkcyjnych.
5. Corocznej minimalnej waloryzacji wynagrodzeń w wysokości inflacji w roku poprzedzającym waloryzację.
6. Aktualizację Regulaminu Wynagradzania
7. Umów na czas nieokreślony dla pracowników i pracownic zatrudnionych przez Agencje Pracy Tymczasowej.
8. Umożliwienia działającym u pracodawcy organizacjom związkowym organizowania spotkań z pracownikami i pracownicami oraz swobodnego prowadzenia akcji informacyjnych (rozdawanie ulotek, ankiet, prasy związkowej itp.) na terenie zakładu pracy.
9. Uznania przez pracodawcę wyborów Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) oraz respektowanie przez Spółkę wszystkich uprawnień wynikających z powołania SIP, w szczególności ochrony stosunku pracy oraz możliwości swobodnego wykonywania funkcji społecznego inspektora pracy na terenie zakładu pracy.

Złożeniu petycji z podpisami towarzyszyło rozdawania najnowszego numeru biuletynu i ulotek o sporze zbiorowym w fabryce Danfossa w Grodzisku Mazowieckim.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.