EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Bezpieczna Paczka - list poparcia z Lipska

Bezpieczna Paczka - list poparcia z Lipska

Publikujemy list poparcia dla akcji "Bezpieczna Paczka" od pracowników i pracownic Amazona z Lipska [PL/EN/DE]

Pozdrowienia z Niemiec dla naszych przyjaciół w Polsce i Francji 

Razem jesteśmy silni! Tylko razem zdołamy zmienić coś w Amazonie!

Drodzy Amazończycy z Polski i Francji,

Wasi koledzy i koleżanki z Niemiec przesyłają Wam pozdrowienia pełne solidarności i życzą powodzenia w akcji „Bezpieczna Paczka” w trakcie Amazon-Prime-Week!

W tym tygodniu miało i wciąż ma miejsce w Niemczech wiele intensywnych strajków w różnych FC. 12 lipca wezwaliśmy do wzięcia udziału w „Bezpiecznej Paczce” również u nas, zanim wyszliśmy na strajk kilka godzin późnej. Chcemy przez to podkreślić, że jesteśmy częścią międzynarodowego ruchu!

Zorganizujemy kolejne akcje „Bezpiecznej Paczki”, dołączą do nas kolejne FC. Chcemy kontynuować naszą współpracę. Nasze zarobki sporo się różnią, ale jedno nas łączy: nasze warunki pracy! Pracujemy według tych samych standardów, na tych samych procesach i zgodnie z takimi samymi procedurami. I nie tylko chcemy dostawać godne zarobki, ale również chcemy pracować w zdrowych warunkach pracy! To wspólne żądanie jest punktem wyjścia dla naszych wspólnych działań. Walczmy dalej razem o zdrowe warunki pracy i sprawiedliwe płace!

Już teraz cieszymy się na kolejne wspólne działania – w tym skoordynowane strajki!

Amazończycy z Lipska (LEJ), Niemcy, zrzeszeni w związku zawodowym ver.di


Greeting from Germany to our companions in Poland and France

Together we are strong! Only together we are able to move Amazon!

Dear Amazonians in Poland and France,

Your colleagues from Germany are sending you solidarity greetings and wish you success with the action „Safe Package“ during the Amazon-Prime-Week! 

This week extensive strikes and actions have been and are taking place in Germany in various FCs. On the 12th of July we also called for „Safe Package“ before we went on strike a couple of hours later.  Thereby we want to underline that we are part of an international movement!

Further „Safety Days“ will follow, other FCs will join us, too. Let‘s continue in a coordinated manner.   Our payment may be quiet different, but one issue unites us: Our working conditions! We are exposed to uniform standards, processes, work instructions.  And we do not want only to get a decent payment, but we also want work under healthy working conditions! This common claims constitute the base for common action. 

Let‘s keep on fighting together for healthy work and fair payment!  We are looking forward to common actions –  or even common strikes! 

Amazonians from Leipzig (LEJ), Germany, organized in ver.di


Grußbotschaft aus Deutschland an unsere Mitkämpfer in Polen und Frankreich 

Gemeinsam sind wir stark, nur gemeinsam können wir Amazon bewegen! 

Liebe Amazonier in Polen und Frankreich, 

Eure Kollegen aus Deutschland senden Euch solidarische Grüße und wünschen Euch viel Erfolg bei der Aktion „Safe Package“ in der Amazon-Prime-Week! 

In dieser Woche finden in Deutschland parallel umfangreiche Streikaktionen statt. In diesem Rahmen haben wir am Standort Leipzig für den 12. Juli in einer streikfreien Zeit auch zum „Safe Package“ aufgerufen.   Damit wollen wir klar stellen, dass wir Teil dieser internationalen Bewegung sind!

Weitere „Safety Days“ werden folgen, auch weitere Standorte werden einsteigen. Lasst uns das auch weiter koordiniert verfolgen.  Unsere entgeltlichen Bedingungen sind sehr unterschiedlich, aber EINES eint uns: Unsere   Arbeitsbedingungen! Wir haben einheitliche Standards, Prozesse, Arbeitsanweisungen.  Und wir wollen nicht nur anständige Bezahlung, sondern auch gesunde Arbeitsbedingungen! Diese gemeinsame Basis ist auch die Grundlage für gemeinsame Aktionen. Lasst uns weiter gemeinsam kämpfen, für gesunde und fair bezahlte Arbeit! 

Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Aktionen oder sogar Streiks!

Amazonier_innen aus Leipzig (LEJ), Deutschland, die bei Ver.di organisiert sind

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.