EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Apel komisji uniwersyteckich o poprawę warunków pracy i podwyżki

Apel komisji uniwersyteckich o poprawę warunków pracy i podwyżki

Komisje Zakładowe OZZ Inicjatywa Pracownicza przy uczelniach wyższych i PAN apelują o poprawę warunków pracy i płacy i dołączają do ogólnopolskiego protestu szkolnictwa wyższego.

 

Apel jest pierwszym krokiem naszej akcji protestacyjnej! Wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, zapraszamy do akcji solidarnościowych planowanych na 15 grudnia i do udziału w ogólnopolskim proteście organizowanym przez ZNP 20 grudnia!

Publiczna nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce od lat są niedofinansowane i opierają się na nisko wynagradzanej pracy pracowników i pracownic akademickich, naukowo-technicznych, administracyjnych i obsługi, w tym bibliotek. Kolejne rządy uciekają od tego problemu, skupiając się na reformach pogłębiających intensywność pracy i konkurencję uczelni o ograniczone środki budżetowe. W ostatnich latach wskaźnik regulacji płac na uczelniach jedynie nieznacznie przewyższał poziom inflacji i nie osiągnął 10% złożonych w obietnicy wyborczej przez ministra Gowina. Rosnące koszty życia zmuszają pracowników i pracownice do przechodzenia do sektora prywatnego lub wyjazdu na uczelnie zagraniczne, co znacznie osłabia potencjał polskiej nauki. W związku z powyższym apelujemy o:

1. Dostosowanie warunków finansowania uczelni wyższych i Polskiej Akademii Nauk w 2022 roku do faktycznych kosztów życia w kraju poprzez:

  • zwiększenie łącznej kwoty dotacji i subwencji na uczelnie wyższe oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk w budżecie państwa na rok 2022 o 2,5 mld zł;
  • wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników nauki i szkolnictwa wyższego o 20% w porównaniu z poziomami z 2020 roku w celu wyrównania stale rosnących kosztów utrzymania;
  • waloryzację wynagrodzenia podstawowego profesora do kwoty 9030 zł, co pozwoli na adekwatną waloryzację minimalnych wynagrodzeń nauczycieli akademickich na niższych stanowiskach.
  • zwiększenie minimalnej wysokości stypendium doktoranckiego.

2. Wprowadzenie mechanizmów instytucjonalnych gwarantujących stabilny rozwój polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz systematyczną poprawę warunków wynagradzania dla wszystkich osób pracujących w tym sektorze, w tym:

  • automatyczną waloryzację płac wszystkich pracujących j, powiązaną z adekwatnym wzrostem subwencji budżetowej dla nauki i szkolnictwa wyższego i gwarancjami finansowania dla wszystkich dyscyplin nauki;
  • wprowadzenie stawek minimalnych na stanowiskach administracji i obsługi w wysokości co najmniej 110% wynagrodzenia minimalnego w gospodarce narodowej;
  • wprowadzenie i ujednolicenie minimalnych stawek godzinowych za prowadzenie zajęć dydaktycznych na umowach cywilno-prawnych.
  • podniesienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do 7,5% wysokości rocznych wynagrodzeń osobowych.

Wzywamy Ministra Edukacji i Nauki, Rząd RP oraz wszystkie partie polityczne w Sejmie RP do uwzględnienia wymienionych postulatów w ustawie budżetowej na 2022 rok, Prawie o szkolnictwie wyższym oraz odpowiednich rozporządzeniach. Zamiast podporządkowania szkolnictwa wyższego partyjnym interesom żądamy stworzenia godnych warunków pracy wszystkim grupom pracownic i pracowników!

Wzywamy wszystkich pracowników i pracownice nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, a także doktorantów i osoby studiujące do wyrażania sprzeciwu wobec obecnej polityki finansowania uczelni. Zachęcamy Was do organizowania się w miejscu pracy, do udziału w pikietach i demonstracjach, do publicznego zabierania głosu na temat warunków pracy i płacy oraz do wszelkich innych symbolicznych form protestu.

#naukatoniekoszty #doscniskichplac #protestuczelni

Inicjatywa Pracownicza Uniwersytet Gdański
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Jagiellońskim
Komisja Zakładowa OZZIP przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Wrocławskim
Międzyzakładowa Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza PAN ASP w Warszawie
Komisja Międzyzakładowa OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia i Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Międzyzakładowa Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza UP im. KEN w Krakowie

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.