EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Relacja z IX Krajowego Zjazdu Delegatek i Delegatów OZZ IP

Fot. Rafał Jakubowicz
Fot. Rafał Jakubowicz

W dniach 14-15 marca 2015 r. odbył się IX Krajowy Zjazd Delegatek i Delegatów Inicjatywy Pracowniczej. Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podczas niego wybrano nową Komisję Krajową oraz Komisję Rewizyjną a także podjęto szereg uchwał o znaczeniu programowym i strategicznym.

W Zjeździe udział wzięło ponad 60 osób, w tym 48 Delegatek i Delegatów z 21 komisji zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych. Dołączyli do nas goście specjalni: Liv Marend – Sekretarz Generalna związku zawodowego SAC ze Szwecji, Michał Piszczyk z francuskiego związku zawodowego CNT oraz Ewa Jasiewicz - dziennikarka i działaczka na rzecz obrony praw człowieka.

Podczas Zjazdu przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Krajowej za lata 2013-2015. Dowiedzieliśmy się z niego, że w latach 2013-2014 dokonano łącznie rejestracji 12 nowych komisji OZZ Inicjatywa Pracownicza (4 w 2013 r. i 8 w 2014 r.). Nowe struktury powstały w sektorach: kultury (5 komisji), edukacji (3 komisje), handlu (1 komisja), logistyki (1 komisja) oraz przemysłu ciężkiego (1 komisja), powstała także jedna komisja środowiskowa.

Zgodnie z ustaleniami VIII Krajowego Zjazdu Delegatek i Delegatów, w roku 2013 Komisja Krajowa zorganizowała I Konferencję Programowa Związku oraz zainicjowała 2 kampanie tematyczne: „Usługi publiczne należą do wszystkich” oraz „W obronie prawa do strajku”. Poza wyżej wymienionymi kampaniami, w 2013 r. przeprowadzono także mobilizację z okazji 1 maja (wsparcie demonstracji we Wrocławiu), stacjonarną pikietę pod fabryką Chung Hong z okazji pierwszej rocznicy strajku w tym zakładzie oraz szereg wydarzeń związanych z upamiętnieniem Poznańskiego Czerwca 1956 r.

W roku 2014 kluczowe znaczenie miały działania związane z kontynuacją kampanii „O prawo do strajku”, poszerzonej o aspekt łamania praw i wolności związkowych. W lutym 2014 r. Komisja Krajowa zdecydowała o zorganizowaniu zbiórki publicznej na: sądową obronę praw pracowniczych, pomoc materialną dla pracowników i pracownic poszkodowanych przez niezgodne z prawem działania pracodawców oraz przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej nt. prawa do strajku i prawa do zrzeszania się. W okresie 2013-2014, Komisja Krajowa wydała także szereg stanowisk bieżących: „W obronie prawa do strajku”, „25 lat wolności – ale nie dla związków zawodowych” (w związku z sytuacją w Aelia Polska), „Bojkotujemy okupację – solidarnie z Palestyną!” (poparcie dla kampanii „Bojkot - Wycofanie Inwestycji – Sankcje”), „Poparcie dla protestów przeciwko umowom o wolnym handlu TTIP oraz CETA”, „Stanowisko ws. proponowanych zmian zasad zawierania umów na czas określony”.

Zgodnie z ustaleniami ze Zjazdu Roboczego z 2012 r. oraz VIII Zjazdu, od 2013 r. funkcjonuje grupa robocza ds. szkoleń, której głównym zadaniem jest opracowywanie i realizacja programu szkoleń dla członków i członkiń Związku. W 2013 roku grupa szkoleniowa skoncentrowała się na opracowaniu pierwszego modułu szkolenia: „ABC działalności związkowej – Inicjatywa Pracownicza”, mającego zapewnić członkom i członkiniom związku podstawowe informacje na temat działalności związkowej w kontekście modelu działania OZZ Inicjatywa Pracownicza. W 2014 roku w szkoleniach OZZIP wzięło udział ok. 75 osób spośród 12 komisji naszego związku.

Przed przystąpieniem do wyboru nowych władz Delegaci i Delegatki uchwalili zmiany w ich strukturze. Postanowiono od 2015 r. zlikwidować funkcję sekretarza związku, a dotychczasowe obowiązki związane z tym stanowiskiem rozdzielić pomiędzy powiększony zespół Komisji Krajowej. Następnie wybrano nowe władze, w których skład weszli członkowie i członkinie Warszawskiej Komisji Środowiskowej, Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej, Komisji Międzyzakładowej w Zespołach Żłobków w Poznaniu, Lubuskiej Komisji Międzyzakładowej, Komisji Środowiskowej "Pracowników Sztuki" i Komisji Międzyzakładowej przy Teatrze Ósmego Dnia. Do pełnienia funkcji w Krajowej Komisji Rewizyjnej Zjazd wybrał osoby z Warszawskiej Komisji Środowiskowej, Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej, Komisji Zakładowej przy Amazon Polska, Komisji Międzyzakładowej przy zakładach H. Cegielskiego.

Na Zjeździe przyjęto Wytyczne Programowe dla Związku, wokół których odbyła się bardzo ciekawa dyskusja dotycząca, m.in. włączenia do Wytycznych postulatu powszechego prawa do strajku, objęcia systemem zabezpieczenia społecznego wszystkich osób oraz postulat likwidacji specjalnych stref ekonomicznych. Całe Wytyczne Programowe opublikujemy w osobnym dokumencie. [przeczytaj Wytyczne programowe OZZ Inicjatywa Pracownicza]

Kolejnym dokumentem strategicznym przyjętym przez Zjazd jest „Nasza strategia działania” - dokument określający zasady działania Inicjatywy Pracowniczej w kontekście uregulowań formalno-prawnych i na tle innych związków zawodowych w Polsce. [przeczytaj dokument "Nasza strategia działania"]

Drugi dzień Zjazdu poświęcony był dyskusji nad Programem działania związku na lata 2015-2017. W dokumencie przyjęliśmy rekomendacje, m.in. dla działań na polu związkowym i społecznym, w tym w zakresie wynagrodzeń, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa do strajku czy usług publicznych. Ogólnopolska Komisja Środowiskowa Pracowników Sztuki przedstawiła założenia kampanii „My prekariat” oraz zaprezentowała stronę internetową myprekariat.pl i zaprosiła wszystkich do udziału w ogólnopolskiej demonstracji, którą planujemy przeprowadzić 23 maja 2015 r. w Warszawie.

Zjazd Delegatów i Delegatek to najważniejsze wydarzenie w życiu Związku, a zarazem okazja do spotkania przyjaciół z całej Polski. Serdecznie dziękujemy wszystkim Delegatom i Delegatkom za udział w Zjeździe oraz wszystkim, dzięki którym Zjazd się odbył. Szczególnie dziękujemy kolektywowi Jedzenie Zamiast Bomb z Poznania za przygotowanie posiłków, Komisji Międzyzakładowej przy HCP za udostępnienie sali obrad, Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej za organizację Zjazdu oraz noclegów dla Delegatek i Delegatów, Anarchistycznemu Klubowi/ Księgarni Zemsta za zorganizowanie części nieformalnej Zjazdu a także wszystkim gościom IX Krajowego Zjazdu Delegatek i Delegatów za aktywny udział w dyskusjach.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.