EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Sprawozdanie z XII Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa Pracownicza

Sprawozdanie z XII Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa Pracownicza
(fot, Tomasz Świerżewski)

W sobotę i niedzielę 12 i 13 marca odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa Pracownicza. Wzięło w nim udział 150 osób, w tym 89 delegatów i delegatek reprezentujących 47 komisji IP. W czasie zjazdu wybrano członkinie i członków Komisji Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Pojednawczej a także podjęto szereg ważnych uchwał. Dyskutowano także o najważniejszych wyzwaniach z jakimi mierzy się ruch związkowy.

Zjazd rozpoczął się od prezentacji sprawozdań ustępującej Komisji Krajowej. Od zjazdu w 2019 r naszemu Związkowi  przybyło ok. 2000 nowych członków i członkiń a także 40 nowych organizacji podstawowych, w tym również - co jest ważną nowością - młodzieżowych. Komisje Inicjatywy coraz częściej powstają w branżach uznawanych za nieprzyjazne działalności związkowej, np. w logistyce i przemyśle. Dzięki formule komisji środowiskowej coraz częściej powstają też organizacje w tych branżach, w których trudno o stworzenie formalnych struktur związkowych, czego przykładem mogą być: Komisja Środowiskowa Ochroniarzy i Portierek oraz Komisja Środowiskowa Pracowników i Pracownic Domowych.

Ustępująca Komisja Krajowa aktywnie podtrzymywała współpracę z organizacjami międzynarodowymi, organizowała liczne szkolenia, regularnie publikowała biuletyn i przygotowała szereg publikacji poświęconych konkretnej tematyce. W ciągu ostatnich lat rozwinęła się również działalność grupy prawnej, a jej skład się powiększył. Ze sprawozdania finansowego wynika, że sytuacja Związku jest stabilna.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działania ustępującej Komisji Krajowej, a Delegaci i Delegatki udzielili jej absolutorium.

W dalszej części zjazdu podjęto ważne dla funkcjonowania związku uchwały. Przyjęto zapis pozwalający na składanie deklaracji członkowskich w formie elektronicznej oraz na przeprowadzenia zajazdów i zebrań w trybie online i obiegiem. Okres pandemii pokazał, że takie rozwiązania mogą być dużym ułatwieniem w bieżących pracach poszczególnych komisji.

Drugą ważną decyzją podjętą przez Delegatów i Delegatki było powołanie Krajowej Komisji Pojednawczej, stojącej „na straży zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej pomocy, przeciwdziała występowaniu niepożądanych konfliktów i przemocy wewnątrz Związku” i dążącej „do przywracania bezpiecznych warunków funkcjonowania dla wszystkich członkiń i członków oraz skuteczności działań Związku”. Głosowaniu nad tą uchwałą towarzyszyła szersza dyskusja dotycząca kompetencji przyznanych temu organowi. W przyjętej ostatecznie wersji zrezygnowano z narzędzi dyscyplinarnych, ale głosy w tej kwestii były bardzo podzielone. Kwestia bezpieczeństwa wszystkich członków i członkiń związku i przeciwdziałania przemocowym zachowaniom wewnątrz związkowych struktur jest bardzo istotna, dlatego bez wątpienia dyskusja nad formą działania KKP będzie się jeszcze toczyć, podobnie jak prace nad jej udoskonaleniem.

Dyskusji poddano też projekt poszerzenia składu i wydłużenia kadencji Komisji Krajowej do czterech lat, ale został on odrzucony.

Istotną częścią pierwszego dnia obrad był wybór nowych członkiń i członków do Komisji Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Pojednawczej.

Zdecydowano się na powiększenie składu KK oraz stworzenie nowych funkcji, istotnych z perspektywy rozwoju związku. W tajnym głosowaniu, do Komisji Krajowej na lata 2022-2024 wybrane zostały następujące osoby:
Jarosław Urbański - Sekretarz
Agnieszka Mróz - skarbniczka
Łukasz Jaskuła - koordynator ds. finansowych
Marta Rozmysłowicz - koordynatorka ds. związkowych
Piotr Krzyżaniak - koordynator ds. prawnych
Michał Sobol - koordynator ds. prawnych
Paweł Nowożycki - koordynator ds. międzynarodowych
Weronika Parfianowicz - koordynatorka ds. informacji
Jakub Grzegorczyk - koordynator ds. szkoleń
Piotr Kolasiński - koordynator ds. społecznych
Bartosz Kurzyca - koordynator ds. rozwoju związku
Gabriela Wilczyńska - koordynatorka ds. młodzieży
Weronika Dąbrowicz - koordynatorka ds. kobiet
Rusłana Poberezhnik - koordyantorka ds. migracji

Do Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: 
Dominik Chrabski
Ignacy Jóźwiak
Krzysztof Jackowski

W skład Krajowej Komisji Pojednawczej weszły: 
Beata Kowalska
Teresa Święćkowska
Krzysztof Tkaczuk
Anna Potoczek
Iwona Kalińska
Artur Gęgotek
Hanna Trzcińska
Robert Resigova-Kielawski
Dorota Olszewska-Sioma
Dorota Grobelna
Małgorzata Rozmysłowicz

W drugiej części dnia dyskutowano konieczność podwyższenia składek członkowskich, dzięki którym Związek może sprawnie działać i zapewniać odpowiednie wsparcie wszystkim członkom i członkiniom a także planować działania na przyszłość. Przegłosowano projekt uchwały zakładający podwyżkę składek członkowskich do 6, 7, lub 8 złotych – w zależności od decyzji komisji. Zakłada się, że komisje w zakładach i branżach lepiej zarabiających przekazywać będą wyższą składkę na rzecz Komisji Krajowej. Przypominano także, że to tylko część składki, a komisje winny zbierać większe kwoty i tworzyć własną niezależność finansową. Sugerowana wielkość łączna składki to 16 zł.

Podjęto także decyzję o ustaleniu wspólnych dla wszystkich podstawowych jednostek organizacyjnych Związku reguły ustalania daty uzyskania członkostwa.

Po intensywnych obradach delegaci i delegatki udali się na część nieformalną i integracyjną do klubokawiarni Młodsza Siostra.

Drugi dzień upłynął pod znakiem dyskusji dotyczących bieżącej sytuacji na świecie i zmagań prowadzonych w poszczególnych zakładach pracy. Dzięki obecności gości z zaprzyjaźnionych związków zawodowych z Francji (Union Syndicale Solidaires), Włoch (Si Cobas Lavoratori Autorganizzati oraz Adl Cobas), Szwecji (SAC Syndikalisterna) i Hiszpanii (CGT Confederación) mogliśmy porozmawiać o ich doświadczeniach w walce o prawa pracowników migranckich. Na temat sytuacji pracownic z Ukrainy w Polsce i tego, jak może się ona zmienić w związku z wybuchem wojny oraz jak chronić ukraińskie pracownice i pracowników przed wyzyskiem mówiły Rusłana Poberezhnik i Oksana Horlenko z Komisji Środowiskowej Pracowników i Pracownic Domowych.

W drugiej części dnia rozmawialiśmy o strategiach wypracowanych przez komisje z zakładów, które weszły w spory zbiorowe z pracodawcami. Przedstawiciele i przedstawicielki Avona, Jeremiasa, Cooper Standard, Ośrodka Brama Grodzka i Międzyzakładowej Komisji Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych dzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzonych - bądź już zakończonych sporów. Był to też czas na dyskusję nad problemami dotkliwymi dla wielu branży. Delegatki Amazona opowiadały o sytuacji pracowników zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej. Reprezentatki/ci Łódzkiej Komisji Środowiskowej wskazywali na problemy młodych osób łączących studia z pracą, w tym na umowy śmieciowe czy warunki pracy w gastronomii. Delegatka Komisji Środowiskowej Ochroniarzy i Portierek opisywała efekty outsourcingu w tej branży, szczególnie problemy z dochodzeniem należnych wynagrodzeń od nieuczciwych firm. Jej opowieść była jednak również przykładem jednego ze zwycięstw odniesionych w ostatnim czasie przez pracownice i pracowników: dzięki determinacji związkowczyń i związkowców ogromną część zaległych środków udało się odzyskać. 

Opowieści o sukcesach w walce o godne warunki pracy a także o solidarności i wzajemnym wsparciu, oraz możliwość spotkania reprezentantek i reprezentantów różnych sektorów i regionów, podzielenia się swoimi doświadczeniami i strategiami oraz nawiązania nowych kontaktów - wszystko to sprawiło, że choć XII Zjazd Delegatek i Delegatów odbywał się w bardzo trudnym czasie, w cieniu wojny w Ukrainie i w okresie zmagań w wielu zakładach pracy, było to jednocześnie - jak określiła to w słowach otwierających Zjazd Agnieszka Mróz - prawdziwe święto pracowniczej demokracji.

Zdjęcia: Tomasz Świerżewski

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.